برچسب : تسهیلگری دولت

  • دولت تسهیلگر روند صادرات باشد
    دولت تسهیلگر روند صادرات باشد

    فولاد غدیر نی ریز یک طرح تولید گندله به ظرفیت 2.5 میلیون تن دارد که در حال دریافت مجوزهای تاسیس و انجام کارهای زیر ساختی و مطالعات ..