برچسب : تصمیمات تنش زا

  • تنش تجاری میان آمریکا و چین تشدید شد
    تنش تجاری میان آمریکا و چین تشدید شد

    مقامات پکن هفته گذشته هشدار داده بودند که تصمیم دولت ترامپ برای وضع تعرفه‌های جدید بر کالاهای چینی، تصمیمی تنش‌زا است و قطعاً اقدا ..