برچسب : تعطیلات مذهبی

  • ثبات بر بازار واردات بیلت مصر حاکم شد
    ثبات بر بازار واردات بیلت مصر حاکم شد

    فعالیت های تجاری در بازار بیلت وارداتی مصر کاهش است که دلیل اصلی آن موجودی کافی خریداران و نزدیکی به تعطیلات مذهبی در این کشور است ..