برچسب : توسعه فولاد چین

  • سیاست مائو در توسعه فولاد چین
    سیاست مائو در توسعه فولاد چین

    مائو استقرار کوره های فولاد را در هر منطقه شهری تشویق می کرد و تلاش های زیادی برای تولید فولاد در چین صورت گرفت. حتی در برهه ای تل ..

ویژه نامه چیلان- کارنامه 6 ماهه 99