برچسب : توسعه معادن وفلزات

  • کگل مشارکت در سهام یک شرکت را فروخت
    کگل مشارکت در سهام یک شرکت را فروخت

    شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از فروش مشاركت در سهام شركت توليد و توسعه پويا انرژي نگين سبز خاورميانه به ميزان ۵۱ درصد خبر داد.