برچسب : تولید چدن

  • قیمت چدن چین تثبیت شد
    قیمت چدن چین تثبیت شد

    قیمت چدن چین در ماه آوریل پس از یک مرحله کاهش، افزایشی بود.

  • آمار تولید MMK روسیه منتشر شد
    آمار تولید MMK روسیه منتشر شد

    در بین ماه های ژانویه تا مارس تولید فولاد شرکت MMK روسیه 3 میلیون و 147 هزار تن گزارش شد که 2.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ..