برچسب : تکمیل زنجیره ارزش فولاد

  • فاز چهارم توسعه فولاد خوزستان تدوین شد
    فاز چهارم توسعه فولاد خوزستان تدوین شد

    اسناد تهیه شده در راستای تحقق اولین مرحله از چشم‌ انداز توسعه پایدار شرکت فولاد خوزستان می باشد که تحت ‌عنوان فاز چهارم توسعه، تدو ..

  • در صادرات فولاد جوانیم
    در صادرات فولاد جوانیم

    در صادرات فولاد هنوز جوان هستیم پس نیاز است که سازوکارهای صادرات ایجاد شده و طبیعتا باید بازارهای هدف شناسایی شوند.