برچسب : تکنولوژِ

  • بقای صنعت فولاد وابسته به چیست؟
    بقای صنعت فولاد وابسته به چیست؟

    جهاندار شکری مدیرعامل ذوب آهن بیستون در یادداشتی به چیلان عوامل موثر بر بقای صنعت فولاد را برشمرده است که بنا بر اعلام این فعال صن ..