برچسب : حقوق کارگران

  • همچنان یاریگر این کارخانه خواهیم بود
    همچنان یاریگر این کارخانه خواهیم بود

    بانک ملی ایران با صدور اطلاعیه ای برحمایت همه جانبه این بانک از گروه ملی صنعتی فولاد ایران(اهواز) تا راه اندازی کامل این کارخانه، ..