برچسب : دانشگاه فردوسی

  • فولاد خراسان واحد نمونه استاندارد شد
    فولاد خراسان واحد نمونه استاندارد شد

    فولاد خراسان برای سومین بار (سالهای ۸۶ ، ۹۱ و ۹۸) موفق شد بر اساس ارزیابی های کیفی به عنوان واحد نمونه تولیدی استانی استاندارد انت ..