برچسب : رئیس هیئت مدیره صنایع تولیدی نورد گرم فلز

  • اولویت نخست کاهش رقابت منفی است
    اولویت نخست کاهش رقابت منفی است

    تامین مواد اولیه با کیفیت، ثبات قیمت و جلوگیری از رقابت منفی ازجمله محورهای نخستین جلسه هم اندیشی تولیدکنندگان ناودانی و نبشی بود. ..