برچسب : رسته ذوب ریخته گری

  • توافق برای حداقل قیمت شمش
    توافق برای حداقل قیمت شمش

    جلسه دوازدهم رسته ذوب و ریخته گری با حضور اغلب تولیدکنندگان این رسته و چند شرکت جدید برگزار شد و یکی از نتایج مهم آن، تعیین حداقل ..