برچسب : سنگ آهن صادراتی ایران

  • هفته نوسانی بازارهای فولاد
    هفته نوسانی بازارهای فولاد

    گزارش هفتگی بازارهای فولاد منتشر شد. در این گزارش به نوسانات و سیر نزولی بازار فولاد پرداخته شده است.