برچسب : چیلان 80

  • چیلان / شماره ۸۰
    چیلان / شماره ۸۰

    ماهنامه شماره 80 چیلان با موضوع محوری "جنگ تجاری فولاد و تاثیر برگشت تحریم ها بر صنعت فولاد" مربوط به مرداد ماه 1397 منتشر شد.