الکترود گرافیتی

الکترودهای گرافیتی را مطابق با استانداردهای جهانی می بایست از پترولیوم کک کلسینه شده ( CPC) تهیه نمود که تکنولوژی تولید کک سوزنی (needle coke) به عنوان ماده اولیه شکل دهنده CPC بصورت انحصاری در اختیار معدود کشور هایی نظیر چین، امریکا، ژاپن و آلمان قرار دارد و همین عامل باعث شده که ساخت الکترودهای گرافیتی به عنوان ماده مصرفی اصلی در کوره های ذوب و ریخته گری به روش ایجاد قوس الکتریک بصورت انحصاری در اختیار کشور های توسعه یافته قرار گیرد.