انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در تاریخ ۱۳۸۰/۶/۲۰ با حضور ۲۰ شرکت تولیدکننده فولاد و طبق ماده ۱۳۱ کانون کارفرمایی و کارگری و تحت عنوان انجمن صنفی تولیدکنندگان فولاد ایران در وزارت کار و امور اجتماعی و بمنظور ساماندهی فرایند تولید فولاد کشور و حفظ توازن ونظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید و همچنین استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد و دفاع از منافع مشروع اعضاء ، به ثبت رسید و در سال ۱۳۸۵ با تغییر مصوبه مجمع عضویت این انجمن از وزارت کار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تغییر یافت.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص انجمن تولیدکنندگان فولاد به پایگاه اطلاع رسانی انجمن به نشانی www.steeliran.org مراجعه کنید. همچنین برای دریافت فهرست اعضای انجمن، اینجا را کلیک کنید.