با همکاری سازمان آب و فاضلاب استان اصفهان انجام شد:اقدامات جدید فولاد مبارکه در راستای حفظ زاینده رود
فولاد مبارکه در راستای تعهد به مسئولیت‌های اجتماعی خود و بـــا هـــــدف پیشگیــــــــری از ورود پساب‌های شهری به زاینده‌رود و محیط‌زیست و همچنین با رویکرد استفاده از پساب تصفیه‌شده در چرخۀ تولید خود به‌عنوان منبعی پایدار، با همکاری سازمان آب و فاضلاب استان اصفهان، پروژۀ ایجاد شبکۀ جمع‌آوری پساب‌های شهری 9 شهر از شهرستان‌های مبارکه و لنجان را در دستور کار خود قرار داد.

مدیر اجرای پروژههای انرژی و سیالات فولاد مبارکه گفت: بر این اساس استحصال پسابهای شهری در تصفیهخانۀ PU21 تعریف شد که در حال حاضر با پیشرفت ۹۵ درصدی در مرحلۀ راهاندازی کامل است.
علیرضا استکی افزود: باتوجهبه مشکلات خشکسالی و کمآبی رودخانۀ زایندهرود، انجام مطالعات مربوط به تعیین منابع پایدار آب و حل مشکل آب شرکت فولاد مبارکه بهلحاظ کمی و کیفی قراردادی میان فولاد مبارکه و شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با موضوع خرید پسابهای شهرستانهای مبارکه و لنجان منعقد شد.
وی در تشریح عملکرد این پروژه با بیان اینکه تصفیۀ اولیه پسابهای جمعآوریشده در چهار تصفیهخانۀ شهرهای زرینشهر، مبارکه، صفائیه و ورنامخواست انجام میشود، گفت: پسابهای تصفیهشده در ادامه به تصفیهخانۀ آب فولاد مبارکه (PU13) هدایت، و پس از آن با خط ۶۰۰ میلیمتر به تصفیهخانۀ استحصال پسابهای شهری منتقل میشود.
مدیر اجرای پروژههای انرژی و سیالات فولاد مبارکه تصریح کرد: فاز اول این پروژه شامل احداث مخزن ۳۰۰۰ مترمکعبی و خط انتقال ۶۰۰ میلیمتر در واحد PU13 در اردیبهشت سال ۹۷ به بهرهبرداری رسیده است.
او با تأکید بر اینکه تصفیهخانۀ احداثشده در این پروژه از بهروزترین تکنولوژیهای روز دنیا بهرهمند است، گفت: برخی از تجهیزات این سیستم عبارتاند از: آشغالگیر، سیستم تزریق مواد، منعقدسازی، سیستم DAF، فیلترهای خودشوینده، گندزدایی با اشعه UV.
استکی با بیان این موضوع که جهت کاهش دورریز پساب و همچنین افزایش راندمان و عمر ممبرانهای سیستم RO از سیستم UF مستغرق برای اولین بار در خاورمیانه در این تصفیهخانه استفاده شده است، افزود: در حال حاضر کلیۀ تجهیزات مربوط به این سیستم وارد سایت فولاد مبارکه شده و عملیات احداث سولۀ شیمیایی مربوط به این سیستم به اتمام رسیده و عملیات نصب آن در حال انجام است.
استکی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به استراتژیک بودن این تجهیزات، مقدمات لازم جهت عقد قرارداد با شرکتهای دانشبنیان داخلی انجام شده تا امکان بومیسازی و ساخت آنها در داخل کشور مهیا گردد.
وی درخصوص مشخصات فنی این پروژه گفت: این طرح در مساحتی حدود ۲۰ هزار مترمربع و با هزینهای بالغبر ۶۵۰ میلیارد ریال و ۱۰ میلیون یورو با ظرفیت ۱۵۰۰ مترمکعب بر ساعت و با قابلیت افزایش ظرفیت تا ۳ هزار مترمکعب بر ساعت احداث شده است، ضمن اینکه در ساخت این تصفیهخانه از حداکثر توان شرکتهای داخلی در تأمین تجهیزات ازجمله کابل، تابلو برق، جرثقیل، مخازن ذخیره مواد شیمیایی و … استفاده شده است.
استکی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی مراحل پیشراهاندازی این پروژه طی شده و پیشبینی میشود تا اواخر سال جاری بهطور کامل راهاندازی شود.مدیر اجرای پروژههای انرژی و سیالات فولاد مبارکه در بخش پایانی سخنان خود از زحمات و همکاری همکاران معاونت اجرای پروژهها، مدیریت ارشد خدمات فنی و پشتیبانی، مدیریت و کارکنان ناحیۀ انرژی و سیالات، شرکت مهندسی فولاد و شرکت آبسان زلال خاورمیانه بهعنوان پیمانکار مجری طرح تقدیر و تشکر کرد.

2

تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۴
شناسه مطلب : 30174
ارسال
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.