عملکرد خوب کارخانه نورد سنگین شرکت فولاد آلیاژی ایران در آغاز سال ۱۴۰۰
کارکنان کارخانه نورد سنگین شرکت فولاد آلیاژی ایران در اولین ماه از سال ۱۴۰۰ با تولید ۲۲۰۷۸ تن محصول خوش درخشیدند. برنامه تولید نورد سنگین در فروردین ماه تولید ۱۹۵۰۰ تن انواع مقاطع گرد و بیلت بود که در سایه تلاش کارکنان نورد سنگین و با هماهنگی برنامه ریزی تولید این شرکت، ۲۲۰۷۸ تن محصول به میزان ۱۳ درصد بیش از برنامه، تولید شد.

به گزارش  چیلان ، کارکنان کارخانه نورد سنگین شرکت فولاد آلیاژی ایران در اولین ماه از سال ۱۴۰۰ با تولید ۲۲۰۷۸ تن محصول خوش درخشیدند. برنامه تولید نورد سنگین در فروردین ماه تولید ۱۹۵۰۰ تن انواع مقاطع گرد و بیلت بود که در سایه تلاش کارکنان نورد سنگین و با هماهنگی برنامه ریزی تولید این شرکت، ۲۲۰۷۸ تن محصول به میزان ۱۳ درصد بیش از برنامه، تولید شد.
از مجموع کل محصول تولید شده در فروردین ماه ۸۶۰۴ تن آن انواع مقاطع گرد بوده است.

2

تاریخ انتشار : ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۴۴
شناسه مطلب : 35234
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی