آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای: انجام عملیات ساختمانی و محوطه سازی شرکت صنعت فولاد شادگان
شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت های دارای رزومه کاری مناسب به منظور انجام عملیات ساختمانی و محوطه سازی شرکت صنعت فولاد شادگان طبق شرح کار تدوین شده از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکتهای دارای رزومه کاری مناسب به منظور انجام عملیات ساختمانی و محوطه سازی شرکت صنعت فولاد شادگان طبق شرح کار تدوین شده از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

بنابراین از کلیه شرکت های واجد شرایط و دارای سوابق کاری مفید و مرتبط با موضوع مناقصه و دارای توانایی لازم جهت انجام موضوع مناقصه و ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر که مایل به شرکت در این ارزیابی هستند دعوت می گردد پس از تاریخ نشر آگهی دوم با مراجعه به سایت اینترنتی این شرکت به نشانی https://ssico.ir و دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی انجام عملیات ساختمانی و محوطه سازی شرکت صنعت فولاد شادگان پس از مطالعه و تکمیل آن حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ نسبت به ارسال اسناد مذکور صرفاً دفترچه اسناد ارزیابی کیفی بهمراه CD کلاسه بندی شده مستندات بصورت حضوری و یا از طریق پست پیشتاز اقدام نمایند.

بدیهی است شرکت صنعت فولاد شادگان پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطلاعات مندرج در فرم های ارزیابی در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق ارسال دعوت نامه دعوت بعمل خواهد آورد.

تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر ۱۷ – ۵۲۲۲۷۹۱۵-۰۶۱ داخلی ۱۲۲ واحد حقوقی و قراردادها و داخلی ۷۴۰ واحد برنامه ریزی و توسعه)

هزینه درج و یک مرحله تجدید چاپ آگهی و چاپ نسخ قرارداد بر عهده برنده مناقصه میباشد.

شادگان محوطه سازی scaled

2

تاریخ انتشار : ۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۳۵
شناسه مطلب : 47047
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی