اختصاصی چیلانجغرافیای تولید فولاد در هفت ماهه ۲۰۲۳ / انجمن جهانی فولاد تولید منطقه‌ای جهان را به تصویر می‌کشد
انجمن جهانی فولاد در آخرین گزارش ماهانه خود تولید جهانی فولاد را به تفکیک منطقه ترسیم کرده است.

به گزارش  چیلان ، بنا بر داده‌های انجمن جهانی فولاد، آفریقا در هفت ماهه ۲۰۲۳ میلادی ۹ میلیون تن فولاد تولید کرد، این حجم از تولید هفت درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بود. تولید فولاد افریقا در ماه هفتم سال جاری میلادی (ژوئیه) یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن و ۲۶.۱ درصد بیشتر از ژوئیه سال گذشته بود.

آسیا و اقیانوسیه در هفت ماهه ۲۰۲۳ میلادی ۸۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تن فولاد تولید کرد، این حجم از تولید ۱.۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بود. تولید فولاد افریقا در ماه ژوئیه سال جاری ۱۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تن و ۹.۱ درصد بیشتر از ژوئیه سال گذشته بود.

روسیه و دیگر کشورهای سی‌آی‌اس به همراه اوکراین در هفت ماهه ۲۰۲۳ میلادی ۵۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تن فولاد تولید کردند، این حجم از تولید ۰.۸ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بود. تولید فولاد این مناطق در ماه ژوئیه سال جاری ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تن و ۹.۳ درصد بیشتر از ژوئیه سال گذشته بود.

اتحادیه اروپا در هفت ماهه ۲۰۲۳ میلادی ۷۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تن فولاد تولید کرد، این حجم از تولید ۱۰.۳ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بود. تولید فولاد اعضای اتحادیه در ماه ژوئیه سال جاری ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن و ۷.۱ درصد  کمتر از ژوئیه سال گذشته بود.

کشورهای اروپایی خارج از اتحادیه در هفت ماهه ۲۰۲۳ میلادی ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن فولاد تولید کرد، این حجم از تولید ۱۱.۷ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بود. تولید این کشورها در ژوئیه سال جاری ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن و ۵.۱ درصد بیشتر از ژوئیه سال گذشته بود.

خاورمیانه در هفت ماهه ۲۰۲۳ میلادی ۲۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تن فولاد تولید کرد، این حجم از تولید ۲.۳ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بود. تولید فولاد خاورمیانه در ژوئیه سال جاری سه میلیون و ۱۰۰ هزار تن و ۳.۹ درصد کمتر از ژوئیه سال گذشته بود.

امریکای شمالی در هفت ماهه ۲۰۲۳ میلادی ۶۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تن فولاد تولید کرد، این حجم از تولید ۳.۵ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بود. تولید فولاد امریکای شمالی در ژوئیه سال جاری ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تن و ۱.۲ درصد کمتر از ژوئیه سال گذشته بود.

امریکای جنوبی در هفت ماهه ۲۰۲۳ میلادی ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن فولاد تولید کرد، این حجم از تولید ۷.۴ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بود. تولید فولاد افریقا در ژوئیه سال جاری ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن و ۸.۴ درصد کمتر از ژوئیه سال گذشته بود.

لوگو 24

2

تاریخ انتشار : ۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ ساعت ۰۷:۰۰
شناسه مطلب : 53345
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی