آگهی مزایده عمومی فولاد شادگان با موضوع فروش ۶۰.۰۰۰ تن ریمیت آهن اسفنجی موجود در انبار آهن اسفنجی شرکت با ترم تحویل درب کارخانه (EXW
شرکت صنعت فولاد شادگان در نظردارد "فروش 60.000 تن ریمیت آهن اسفنجی موجود در انبار آهن اسفنجی شرکت با ترم تحویل درب کارخانه (EXW) مطابق آنالیز اعلامی خریداران بر اساس نمونه‌برداری از دپو موجود" خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

به گزارش  چیلان ،شرکت صنعت فولاد شادگان در نظردارد “فروش ۶۰.۰۰۰ تن ریمیت آهن اسفنجی موجود در انبار آهن اسفنجی شرکت با ترم تحویل درب کارخانه (EXW) مطابق آنالیز اعلامی خریداران بر اساس نمونه‌برداری از دپو موجود” خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

بنابراین از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می‌گردد حداکثر تا تاریخ ۲۶/۰۳/۱۴۰۳ با مراجعه به آدرس: خوزستان- شهرستان شادگان، کیلومتر ۱۰ جاده سربندر- آبادان واحد امور حقوقی و قراردادها اتاق ۱۳و یا با ارسال نامه اعلام آمادگی جهت شرکت در این مزایده به آدرس ایمیل Karimi.m@ssico.ir نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند و همچنین در صورت تمایل، حداکثر تا تاریخ ۲۷/۰۳/۱۴۰۳ نسبت به بازدید و اخذ نمونه از محل دپو اقدام و حداکثر تا تاریخ ۰۳/۰۴/۱۴۰۳ نسبت به ارائه پیشنهاد قیمتی خود اقدام نمایند.

شایان ذکر آنکه هر یک از مزایده‌گران باید اسناد تکمیل شده که بر اساس شرایط مندرج در اسناد مزایده در دو پاکات جداگانه بسته بندی و لاک و مهر نموده و در یک بسته لفاف پیچی شده مناسب قرار داده و در مهلت زمانی مقرر  و با رعایت شرایط زیر تحویل دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت نمایند.

  1. ارائه ضمانت نامه بانکی یا رسید وجه (به حساب شماره۱۰۹۰۰۹۵۶۶۴ بانک تجارت شعبه مرکزی شهرستان شادگان در وجه شرکت صنعت فولاد شادگان) معادل (۲ %) دو درصد مبلغ پیشنهادی در پاکت شماره ۱.
  2. قیمت پیشنهادی در پاکت شماره ۲.
  3. تحویل پاکات پیشنهادی قیمت در نامه رسمی و مهر و امضاء مجاز شرکت و بدون هیچگونه پیش شرطی.
  4. ارائه قیمت بر مبنای فروش نقدی و تحویل درب کارخانه فروشنده.
  5. کلیه تبعات زیست محیطی حاصل از عملیات انتقال و بازیافت بعهده خریدار می‌باشد.
  • تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:  ۵۲۲۳۴۷۴۲-۰۶۱ داخلی ۱۲۲ (آقای مهدی کریمی) و ۰۹۱۶۳۱۳۶۹۳۰( آقای آرش سلطانی )
  • شرکت صنعت فولاد شادگان در صورت تشخیص در رد یا قبول پیشنهادات و “لغو” یا ” تجدید” مزایده بدون پرداخت خسارت مختار می‌باشد و شرکت کنندگان حق هیچ گونه اعتراضی ندارند.

هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می‌باشد.

2024 06 12 073400

 

2

تاریخ انتشار : ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۳ ساعت ۰۷:۲۰
شناسه مطلب : 60804
ارسال
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی