آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مجدد مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به روش EPC با موضوع طراحی، تأمین و اجرای سیستم‌های جامع اعلان حریق مجتمع فولاد شادگان
شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور " طراحی، تأمین و اجرای سیستم‌های جامع اعلان حریق مجتمع فولاد شادگان " طبق شرح کار تدوین شده از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای اقدام نماید.

به گزارش  چیلان ،

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب به منظور ” طراحی، تأمین و اجرای سیستم‌های جامع اعلان حریق مجتمع فولاد شادگان ” طبق شرح کار تدوین شده از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای اقدام نماید.

بنابراین از کلیه شرکت‌های واجد شرایط و دارای گواهینامه صلاحیت معتبر طرح و ساخت صنعتی نوع ۴ یا بالاتر و دارای سوابق کاری مفید و مرتبط با موضوع مناقصه و دارای توانایی لازم جهت انجام موضوع مناقصه و ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر که مایل به شرکت در این ارزیابی هستند، دعوت می‌گردد پس از تاریخ نشر آگهی دوم با مراجعه به سایت اینترنتی این شرکت به نشانیhttps://ssico.ir  و دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی پروژه طراحی، تأمین و اجرای سیستم‌های جامع اعلان حریق مجتمع فولاد شادگان به روش EPC،  پس از مطالعه و تکمیل آن، حداکثر تا تاریخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۳ نسبت به ارسال اسناد مذکور (صرفاً دفترچه اسناد ارزیابی کیفی بهمراه CD کلاسه‌بندی شده مستندات) بصورت حضوری و یا از طریق پست پیشتاز اقدام نمایند.

بدیهی است شرکت صنعت فولاد شادگان پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطلاعات مندرج در فرم‌های ارزیابی در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکت‌های واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق ارسال دعوت نامه، دعوت بعمل خواهد آورد.

ردیف شماره مناقصه موضوع مناقصه مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه (ریال)  حداقل امتیاز کیفی جهت دعوت به مناقصه
  ۱ ۲۱۰۱۶۰ طراحی، تأمین و اجرای سیستم‌های جامع اعلان حریق مجتمع فولاد شادگان ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۶۵  از ۱۰۰
  • اعلام آمادگی و ارسال مدارک و پرسشنامه‌های تکمیل شده در ارزیابی کیفی، هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه‌های آتی این شرکت ایجاد ننموده و ارسال مدارک ارزیابی به منزله قبول آن‌ها در ارزیابی‌ها نمی‌باشد.
  •  حداقل تعداد مناقصه‌گران واجد صلاحیت پس از ارزیابی کیفی سه مناقصه‌گر می‌باشد.
  • تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: ۱۷-۵۲۲۲۷۹۱۵-۰۶۱(داخلی ۱۲۲ واحد حقوقی و قراردادها) و (داخلی۷۴۰ واحد برنامه‌ریزی و توسعه)
  • هزینه درج و یک مرحله تجدید چاپ آگهی و چاپ نسخ قرارداد بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

2

تاریخ انتشار : ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۳۰
شناسه مطلب : 60964
ارسال
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی