برچسب : چالش قطع برق

  • چالش‌های شش‌گانه صنعت فولاد ایران
    چالش‌های شش‌گانه صنعت فولاد ایران

    شهرام عالی‌وند مدیرعامل شرکت فولاد امیرکبیر کاشان معتقد است قبل از اینکه چالش‌های زیست محیطی، انرژی، حمل و نقل و چالش مواد اولیه ب ..