برچسب : کارخانه سنگ شکنی

  • کسب رکورد تولید سنگ شکنی سیمیدکو
    کسب رکورد تولید سنگ شکنی سیمیدکو

    محمد مدنی فر مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد (سیمیدکو) از کسب رکورد جدید تولید کارخانه سنگ شکنی این شرکت در خرداد ..