مدیرعامل جدید شرکت صنایع ورق های پوششدار تاراز منصوب شد
طی حکمی از سـوی شـرکت آتیه فولاد نقش جهان به عنوان سهامدار شرکت صنایع ورق های پوششدار تاراز چهارمحال، سـعید بزرگی به سـمت مدیرعامل این شرکت منصوب گردید.

به گزارش  چیلان ، سـعید بزرگی دارای مـدرک تحصیلـی کارشناسـی ارشـد بازرگانـی، گرایـش مدیریـت اجرایـی اسـت و از جملـه مهمتریـن سـوابق شـغلی ایشـان میتـوان بـه مدیرعامـل و رئیـس هیئـت مدیـرۀ شـرکت پـادرا ققنـوس اندیشـه و مشـاور عالـی هیئتمدیـرۀ و مدیـر عامـل فولاد سپید فراب کویر اشاره کرد.

پیش از سـعید بزرگی، مجید رضاپور سمت مدیرعاملی شرکت ورق های پوششدار تاراز را عهده دار بود.

2

تاریخ انتشار : ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۵
شناسه مطلب : 26662
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.