برچسب : استخراج

  • دغدغه اصلی سنگان تامین زیرساخت ها است
    دغدغه اصلی سنگان تامین زیرساخت ها است

    توسعه بلند مدت مجتمع معدنی و صنعتی سنگان و انجام تکالیف طرح جامع فولاد، نیازمند تامین همزمان زیرساخت ها در بخش ریلی و آب است اما ن ..