برچسب : تعطیلی واحدها

  • در بازار الکترود گرافیتی چه می گذرد؟
    در بازار الکترود گرافیتی چه می گذرد؟

    کنفرانس فروآلیاژها در لیسبون پرتغال برگزار شد که یکی از موضوعات مطرح شده در این کنفرانس بررسی "صنعت الکترود گرافیتی چین" بود که در ..