برچسب : توافق هسته ای

  • خطر از دست دادن بازارهای صادراتی فولاد
    خطر از دست دادن بازارهای صادراتی فولاد

    تصمیم آمریکا در بازار داخل نیز سبب افزایش قیمت ارز خواهد شد و همین مسئله باعث ایجاد رکود تورمی در کشور می شود که بدترین نوع وضعیت ..

  • فرجام برجام در فولاد چه خواهد بود؟
    فرجام برجام در فولاد چه خواهد بود؟

    18 اردیبهشت ماه 97 روز سرنوشت سازی در برنامه جامع اقدام مشترک تحت عنوان برجام بود؛ یعنی زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمری ..