برچسب : توسعه معادن

  • مدلی برای خصوصی سازی فولاد
    مدلی برای خصوصی سازی فولاد

    طبق قانون معادن واگذاری و مجوز بهره برداری معادن به شرکت هایی که در جوار معدن واحد فرآوری زده اند در اولویت قرار دارد.