برچسب : مدیر بازرگانی صنایع فولاد کرمان

  • امسال فروشنده شمش می شویم
    امسال فروشنده شمش می شویم

    براساس برنامه ریزی های صورت گرفته واحد فولادسازی 440 هزار تنی شرکت فولاد کرمان امسال به ظرفیت اسمی خواهد رسید و در نتیجه این واحد ..