آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای:فروش ۱۰.۰۰۰ تن آهن اسفنجی با متال تقریبی ۸۸ درصد فولاد شادگان
شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد فروش ۱۰.۰۰۰ تن آهن اسفنجی با متال تقریبی ۸۸ درصد را از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به فروش برساند.

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد فروش ۱۰.۰۰۰ تن آهن اسفنجی با متال تقریبی ۸۸ درصد را از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به فروش برساند.

از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت میگردد حداکثر تا تاریخ ۱۳۰۱/۰۸/۳۰ با مراجعه به آدرس: خوزستان شهرستان شادگان کیلومتر ۱۰ جاده -سربندر آبادان واحد امور حقوقی و قراردادها اتاق ۱۳ و یا با ارسال نامه اعلام آمادگی جهت شرکت در این مزایده به پست الکترونیک karimi.m@ssico.ir نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند و همچنین در صورت تمایل حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ نسبت به بازدید و اخذ نمونه از محل دیر اقدام و حداکثر تا تاریخ ۱/۰۹/۰۶ ۱۴۰ نسبت به ارائه پیشنهاد قیمتی خود اقدام نمایند.

شایان ذکر آنکه هر یک از مزایده گران باید اسناد تکمیل شده که بر اساس شرایط مندرج در اسناد مزایده در دو پاکات جداگانه بسته بندی و لاک و مهر نموده و در یک بسته لفاف پیچی شده مناسب قرار داده و در مهلت زمانی مقرر و با رعایت شرایط زیر تحویل ذبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت نمایند.

  1. ارائه ضمانت نامه بانکی یا رسید وجه به حساب شماره ۱۰۹۰۰۹۵۶۶۴ بانک تجارت شعبه مرکزی شهرستان شادگان در وجه شرکت صنعت فولاد شادگان معادل ۱۵۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال در پاکت شماره ۱
  2. قیمت پیشنهادی در پاکت شماره ۲
  3. تحویل پاکات پیشنهادی قیمت در نامه رسمی و مهر و امضاء مجاز شرکت و بدون هیچگونه پیش شرطی
  4. ارائه قیمت بر مبنای فروش نقدی در یک پارت و تحویل درب کارخانه فروشنده
  5. کلیه تبعات زیست محیطی حاصل از عملیات انتقال و بازیافت بعهده خریدار می باشد.

تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر امور حقوقی و قراردادها ۶۱۵۲۲۳۴۷۴۲ داخلی ۱۳۲ و ۰۹۱۶۳۱۸۹۲۵۸ (آقای داردی و ۰۹۱۶۹۰۵۸۵۷۷ و ۰۹۳۹۹۰۵۸۵۷۷ آقای منیعات)
شرکت صنعت فولاد شادگان در صورت تشخیص در رد یا قبول پیشنهادات و لغو” یا “تجدید مزایده بدون پرداخت خسارت مختار می باشد و شرکت کنندگان حق هیچ گونه اعتراضی ندارند.

هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان

شادگان 2 2

2

تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۴۸
شناسه مطلب : 45347
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.