آگهی فراخوان مجدد ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای: انجام خدمات پاکسازی و نظافت سایت صنعتی کارخانه احیاء شرکت صنعت فولاد شادگان
شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت های دارای رزومه کاری مناسب به منظور انجام خدمات پاکسازی و نظافت سایت صنعتی کارخانه احیاء شرکت صنعت فولاد شادگان طبق شرح کار تدوین شده از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

به گزارش  چیلان ،شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکت های دارای رزومه کاری مناسب به منظور انجام خدمات پاکسازی و نظافت سایت صنعتی کارخانه احیاء شرکت صنعت فولاد شادگان طبق شرح کار تدوین شده از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

بنابراین از کلیه شرکتهای واجد شرایط و دارای سوابق کاری مفید و مرتبط با موضوع مناقصه و دارای توانایی لازم جهت انجام موضوع مناقصه و ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر که مایل به شرکت در این ارزیابی هستند دعوت میگردد پس از تاریخ نشر آگهی دوم با مراجعه به سایت اینترنتی این شرکت به نشانی https://ssico.ir و دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی انجام خدمات پاکسازی و نظافت سایت صنعتی کارخانه احیاء شرکت صنعت فولاد شادگان پس از مطالعه و تکمیل آن حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ نسبت به ارسال استاد مذکور صرفاً دفترچه استاد ارزیابی کیفی به مراه CD کلاسه بندی شده مستندات بصورت حضوری و یا از طریق پست پیشتاز اقدام نمایند.

بدیهی است شرکت صنعت فولاد شادگان پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطلاعات مندرج در فرم های ارزیابی در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکت های واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق ارسال دعوت نامه دعوت بعمل خواهد آورد.

تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر ۱۷ – ۵۲۲۲۷۹۱۵-۰۶۱ (داخلی ۱۲۲ واحد حقوقی و قراردادها و داخلی ۶۰۱ واحد بهره برداری) .

هزینه درج و یک مرحله تجدید چاپ آگهی و چاپ نسخ قرارداد بر عهده برنده مناقصه میباشد.

     روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان

2

تاریخ انتشار : ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۲۶
شناسه مطلب : 46966
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی