فوری و‌ مهمافزایش ۱۴درصدی مصرف ظاهری فولاد ایران در سال ۱۴۰۱/ جزئیات کامل مصرف ظاهری فولاد میانی، محصولات فولادی و آهن اسفنجی+ جدول
انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران آمار مصرف ظاهری فولاد کشورر در سال 1401 را منتشر کرد، در سال 1401 نسبت به سال 1400، مصرف ظاهری فولاد میانی افزایش 14 درصدی، مصرف ظاهری کل محصولات فولادی افزایش 14 درصدی و مصرف ظاهری آهن اسفنجی افزایش 5 درصدی داشته است.

به گزارش  چیلان ،بر اساس گزارش آماری انجمن فولاد در سال ۱۴۰۱، مصرف ظاهری فولاد میانی (بیلت و بلوم و اسلب) به ۲۳ میلیون و ۶۷ هزار تن رسید.

وضعیت مصرف فولاد میانی

در بخش فولاد میانی، ۱۳ میلیون و ۴۲۵ هزار تن سهم مصرف ظاهری بیلت و بلوم و ۹ میلیون و ۶۴۲ هزار تن سهم مصرف ظاهری اسلب بوده است. مصرف ظاهری بیلت و بلوم افزایش ۱۶ درصدی داشته و مصرف ظاهری اسلب هم ۱۱ درصد افزایش داشته است.

وضعیت مصرف محصولات فولادی

در گزارش آماری انجمن فولاد، رشد مصرف ظاهری مقاطع تخت فولادی افزایش ۸ درصدی و رشد مصرف ظاهری مقاطع طویل فولادی افزایش ۱۸ درصد اعلام شده است.

مصرف ظاهری مقاطع تخت ۹ میلیون و ۹۳ هزار تن بوده که ۸ میلیون و ۷۰۵ هزار تن سهم ورق گرم، ۲ میلیون و ۶۳۹ هزار تن سهم ورق سرد و ۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تن سهم ورق پوششدار بوده است. مصرف ظاهری ورق گرم افزایش ۹ درصدی داشته، مصرف ظاهری ورق سرد کاهش ۷ درصدی و مصرف ظاهری ورق پوششدار افزایش ۱۴ درصدی داشته است.

در سال ۱۴۰۱، مصرف ظاهری تیرآهن با رشد ۷ درصدی به ۱ میلیون و ۱۷۱ هزار تن رسیده است و مصرف ظاهری میلگرد هم با افزایش ۲۱ درصدی به ۸ میلیون و ۰۹۰ هزار تن رسیده است. مصرف ظاهری نبشی، ناودانی و سایر مقاطع طویل فولادی با افزایش ۲۱ درصدی همراه بوده است.

وضعیت مصرف آهن اسفنجی

مصرف ظاهری آهن اسفنجی نیز طبق گزارش انجمن فولاد افزایش ۵ درصدی یافته و به ۳۰ میلیون و ۸۶۶ هزار تن رسیده است.

نکات مهم گزارش آماری مصرف ظاهری سال ۱۴۰۱ فولاد ایران:

  1. مصرف فولاد کشور از ۲۳ میلیون تن گذشت
  2. مصرف مقاطع طویل فولادی در مرز ۱۰ میلیون تن قرار گرفت.
  3. افزایش مصرف ظاهری همه محصولات فولادی میانی و نهایی به جز ورق سرد

در جدول زیر جزئیات آمار مصرف ظاهری فولاد میانی، محصولات فولادی و آهن اسفنجی در سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با سال قبل را ببینید:

 

2

2

تاریخ انتشار : ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۳۰
شناسه مطلب : 49347
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی