تصمیمات مجمع عادی سالیانه شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی 1401/12/29 شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر برگزار و تصمیمات ذیل اتخاذ شد.

به گزارش  چیلان ، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر برگزار و تصمیمات ذیل اتخاذ شد.

_ موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به سمت بازرس اصلی

_ موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی ١٠٨۶١۶٨٧۶٢۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

_ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

_ صورت های مالی گروه و شرکت اصلی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مشتمل بر صورت سود و زیان سود و زیان جامع صورت وضعیت مالی تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقدی با اکثریت آراء به تصویب رسید.

_ باثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی انتخاب بازرس / بازرسان انتخاب روزنامه کثیر الانتشار انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

کدال

2

تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۸
شناسه مطلب : 52410
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی