رئیس مجلس شورای اسلامی:دستاوردهای انقلاب در بخش معدن و صنایع معدنی چشمگیر بود
یکی از دستاوردهای انقلاب رشد 4816 درصدی در تولید فولاد و ۱۳۶۴ درصدی در سنگ آهن در این سال ها بود که به ثبت رسید و این گام های بزرگ صرفا بخشی از توسعه صنعتی کشور است.