در دیدار مدیرعامل فولاد مبارکه و رئیس دانشگاه اصفهان مطرح شد:۷۵ درصد تکنولوژی صنعت فولاد کشور بومی سازی شده است/ فولاد مبارکه تا ۵ سال آینده صاحب دانش فنی و تکنولوژی روز فولاد می شود
روز چهارشــنبه هشــتم خردادماه جلســـۀ شــورای عالی دفتــــــر همکاری‌های شرکت فولاد مبارکه و دانشگاه اصفهان با حضور مهندس عظیمیان مدیرعامل شرکت، معاون تکنولوژی، مدیر تحقیق و توسعه و رئیس دانشگاه اصفهان به همراه معاون آموزشی، معاون پژوهشی و مدیر واحد ارتباط با صنعت این دانشگاه تشکیل شد.

به گزارش  چیلان ، در این دیدار مهندس حمیدرضا عظیمیان با تأکید بر اهمیت تعامل صنعت و دانشگاه تصریح کرد: استفاده از چراغ دانش میتواند در توسعۀ تکنولوژی و چرخۀ تولید و اقتصاد کشور نقش بهسزایی داشته باشد.

وی با بیان اینکه در چشمانداز و هدفگذاریهای جدید فولاد مبارکه دستیابی به دانش فنی روز و تکنولوژی فولاد ترسیم شده است ادامه داد: بهگونهای برنامهریزی کردهایم  تا پنج سال آینده به این هدف مهم و تعیینکننده برسیم.

وی خاطرنشان کرد: اینکه فولاد مبارکه بزرگترین تولیدکنندۀ فولاد کشور و خاورمیانه است خوب است، ولی کافی نیست؛ باید از این مرحله عبور کنیم و صاحب تکنولوژی شویم. در این صورت است که میتوانیم مجموعۀ کاملی باشیم.

عظیمیان ضمن ابراز خرسندی از دستیابی به دانش فنی تولید گندله و آهن اسفنجی در کشور تصریح کرد: در حال حاضر با اتکا به دانش فنی شرکتهای داخلی ۷۵ درصد تکنولوژی تولید فولاد را کسب کردهایم و نیاز به تلاش بیشتری است که به ۱۰۰ درصد تکنولوژی بومی دسترسی پیدا کنیم و برای تحقق این امر راهی جز استفاده از دانش داخلی که بهخصوص در دانشگاهها تولید میشود نداریم و این برای صنعت فولاد کشور یک الزام است.

این گزارش حاکی است در این جلسه گزارشی از فعالیتها و عملکرد دفتر همکاریهای شرکت فولاد مبارکه و دانشگاه اصفهان، ترکیب کارگروهها، وظایف و گزارشهای آماری شامل نفرساعت همکاریها، تعداد بازدیدها و مصوبات و تعداد RFP های استخراج شده و… ارائه شد.

در همین خصوص دکتر طالبی رئیس دانشگاه اصفهان گفت: ظرفیت و پتانسیل دانشگاهها بسیار بالاست و شاید هماکنون از ۵۰ درصد این ظرفیت استفاده میشود. این تجربۀ شرکتهای بزرگ و موفق دنیاست که دانشگاهها را به دل صنعت بردهاند. رمز موفقیت در این مقوله این است که دانشگاه در همکاری نزدیک با صنعت قرار داشته باشد و در اتاقهای فکر مشترک از دانش کسبشده استفاده کند.

گفتنی است در پایان این نشست بر توسعۀ ارتباط و همکاریهای دوجانبۀ شرکت فولاد مبارکه و دانشگاه اصفهان تأکید شد و قراردادهای همکاری در زمینههای مختلف به امضا رسید.

2

تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۴۲
شناسه مطلب : 25670
ارسال
برچسب ها

150180

ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.