پروژه نورد گرم شماره ۲ فولاد مبارکه در چه مرحله‌ای قرار دارد؟/ تولید سالانه یک ‌میلیون تن ورق فولادی مازاد بر مصرف داخلی با راه‌اندازی ابرپروژه فولاد مبارکه
مهندس عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه اظهار داشت: فولاد مبارکه برای حفظ سهم خود در تولید فولاد کشور و برای اینکه همچنان به‌عنوان سازمانی موفق در میان شرکت‌های فولادساز جهانی مطرح باشد، اجرای دو پروژۀ بسیار مهم نورد گرم شمارۀ ۲ و طرح تحول دیجیتال را در دستور کار خود قرار داده است. برای اجرای پروژۀ نورد گرم شمارۀ ۲ تیمی ده‌نفره از بهترین کارشناسان و مهندسان شرکت، در سخت‌ترین شرایط و قرنطینۀ کامل، در حال مذاکره با پیمانکاران و سازندگان داخلی و خارجی هستند تا این مأموریت خطیر را انجام دهند. بر اساس پیش‌بینی‌ها، پروژۀ نورد گرم شمارۀ ۲ تا سه سال دیگر به بهره‌برداری خواهد رسید و کشور را از واردات ورق بی‌نیاز خواهد کرد. همچنین با بهره‌برداری از این ابرپروژه، یک‌میلیون تن ورق مازاد بر مصرف داخلی تولید خواهد شد.  در این حالت، با کوتاه شدن دست واسطه‌ها، بازار سیاه و التهاب بازار از بین خواهد رفت و زمینۀ ایجاد ارزش‌افزودۀ بیشتر و صادرات نیز فراهم خواهد شد.

به گزارش  چیلان ، به مناسبت پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد (ص)، مهندس عظیمیان، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه، از طریق صفحۀ اختصاصی این شرکت در آپارات با مدیران و کارکنان آن گفت وگو کرد.

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه گفت: اینکه همچنان بهدلیل شرایط خاص موجود و رعایت پروتکلهای بهداشتی ویروس کرونا امکان حضور در همۀ بخشها وجود ندارد بسیار باعث تأسف است. امیدوارم به برکت ایام عزیز میلاد خاتم پیامبران، محمد مصطفی (ص) که رحمهللعالمین هستند، این بیماری هرچه زودتر از جهان رخت بربندد و سلامتی و آرامش به خانوادهها بازگردد.

مهندس عظیمیان در ادامه، ضمن تشریح دستاوردهای شرکت در سال جاری گفت: فولاد مبارکه از آغاز شیوع ویروس کرونا و بهطور مشخص از ابتدای سال جاری، مجددا مورد تحریمهای ظالمانه و یکجانبۀ آمریکا قرار گرفت و به همین دلیل در حوزۀ صادرات محصولات، تأمین کالاها و تجهیزات موردنیاز و همچنین جابهجایی  ارز    با مشکلات جدیتری روبهرو شد. این در حالی است که شیوع ویروس کرونا نیز این شرکت را همانند تمامی فولادسازان جهان با مشکلات عدیدهای مواجه ساخت. بااینحال شاهد بودیم که با عنایت به شرایط اقتصادی کشور و اهمیت تولید که بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است، مدیریت شرکت با تعهد و دقت بیشتر به امر تولید همت گماردند.

وی تصریح کرد: اگرچه بهطور میانگین از حدود ۶۰ درصد مناطق کشور برای فولاد مبارکه مواد اولیه و قطعات و برای حدود ۱۰۰ درصد مناطق کشور نیز محصولات فولاد مبارکه ارسال میشود و این امر میتوانست از لحاظ شیوع ویروس کرونا مشکلات خاصی ایجاد کند، اما با تلاش و زحمت همۀ همکاران و کادر ایمنی و بهداشتی شرکت، این شرایط سخت تاکنون بهخوبی مدیریت شده است تا چرخ تولید شرکت همچنان در حال گردش باشد و کشور از نظر ورقهای فولادی با مشکل مواجه نشود.

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در ادامه خاطرنشان کرد: استاندار محترم اصفهان نیز در گزارش خود به دولت، از فولاد مبارکه بهعنوان یکی از شرکتهای سرآمد یاد و اعلام کرده است که این شرکت با رعایت کامل شیوهنامههای بهداشتی اجازه نداده در روند تولید کوچکترین وقفهای ایجاد شود.

وی در همین خصوص خاطرنشان کرد: از زمان شیوع ویروس کرونا، تولید بسیاری از فولادسازان با کاهش قابلملاحظهای مواجه شده، اما خوشبختانه فولاد مبارکه بهعنوان یکی از فولادسازان مطرح بینالمللی افزایش تولید نیز داشته است.

مدیرعامل فولاد مبارکه در ادامه، ضمن قدردانی از عملکرد مدیران و کارکنان شرکت در این شرایط خاص گفت: بدون شک، در این مسیر، همراهی مسئولین منطقه و استان، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مسئولین وزارت صمت قابلتقدیر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت توجه هرچه بیشتر به معیشت کارکنان خاطرنشان کرد: با مذاکرات بهعملآمده در این خصوص، تمهیدات لازم در دستور کار قرار گرفته تا کارکنان با آسودگی بیشتر به کار و تلاش در راه شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد کشور ادامه دهند.

بخش دیگری از سخنان مدیرعامل فولاد مبارکه در این گفتوگوی زنده، به تعهدات فولاد مبارکه در زمینۀ مسئولیتهای اجتماعی اختصاص یافت. وی در این خصوص اظهار کرد: این شرکت در هیچ مقطعی نسبت به مسائل و مشکلات جامعه بیاعتنا نبوده، از جمله زمانی که سیل در بخشهای مختلف کشور جاری شد و یا هماکنون که شیوع ویروس کرونا موجبات رنجش هموطنان را فراهم آورده است.

مهندس عظیمیان در همین زمینه گفت: تاکنون فولاد مبارکه با صرف بودجهای بالغبر ۷۰ میلیارد تومان، بیمارستانها و شبکۀ بهداشت را یاری کرده است. علاوه بر این، با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، اکسیژن بسیاری از بیمارستانهای تحت پوشش این دانشگاه را در استان اصفهان و بسیاری از استانهای کشور، تا پایان سال جاری، به ارزش بیش از ۷۲ میلیارد تومان تأمین کرده است. در این شرکت عقیده بر این است که کمک به هموطنان در این شرایط بحرانی خدمتی بیمنت از سوی فولاد مبارکه است.

مدیرعامل فولاد مبارکه در ادامه، توجه این شرکت به توسعۀ ورزش استان را از دیگر برنامههای این شرکت در حوزۀ مسئولیتهای اجتماعی دانست و اضافه کرد: در نظر است با حمایت بیشتر از باشگاه فولاد مبارکۀ سپاهان در همۀ رشتههای ورزشی، بهویژه فوتبال، استان اصفهان را در کشف استعدادهای نو و به دست آوردن افتخارات بیشتر یاری کنیم تا این باشگاه همچنان در توسعۀ ورزش استان و کشور مؤثر واقع شود. این در حالی است که باشگاه نیز خود را به علم روز مجهز کرده و در اقدامی مفید از اپلیکیشنی به نام «باسا مدیا» رونمایی کرده است.

عظیمیان در ادامه به دو پروژۀ بزرگ و مهم در دست اقدام فولاد مبارکه اشاره کرد و گفت: فولاد مبارکه برای حفظ سهم خود در تولید فولاد کشور و برای اینکه همچنان بهعنوان سازمانی موفق در میان شرکتهای فولادساز جهانی مطرح باشد، اجرای دو پروژۀ بسیار مهم نورد گرم شمارۀ ۲ و طرح تحول دیجیتال را در دستور کار خود قرار داده است. برای اجرای پروژۀ نورد گرم شمارۀ ۲ تیمی دهنفره از بهترین کارشناسان و مهندسان شرکت، در سختترین شرایط و قرنطینۀ کامل، در حال مذاکره با پیمانکاران و سازندگان داخلی و خارجی هستند تا این مأموریت خطیر را انجام دهند. بر اساس پیشبینیها، پروژۀ نورد گرم شمارۀ ۲ تا سه سال دیگر به بهرهبرداری خواهد رسید و کشور را از واردات ورق بینیاز خواهد کرد. همچنین با بهرهبرداری از این ابرپروژه، یکمیلیون تن ورق مازاد بر مصرف داخلی تولید خواهد شد.  در این حالت، با کوتاه شدن دست واسطهها، بازار سیاه و التهاب بازار از بین خواهد رفت و زمینۀ ایجاد ارزشافزودۀ بیشتر و صادرات نیز فراهم خواهد شد.

وی در خصوص دیگر پروژۀ عظیم فولاد مبارکه گفت: تحول دیجیتال و بهکارگیری نسل چهارم تکنولوژی در این شرکت از دیگر پروژههای در دست اجرای این شرکت است که از پنجم مردادماه سال ۹۵ آغاز شده است. این طرح که در هیچیک از سازمانهای کشور، بهطور جامع و یکپارچه، پیادهسازی نشده است، موجبات مدیریت و ادارۀ هوشمند فولاد مبارکه را فراهم خواهد کرد و در نهایت باعث افزایش بهرهوری و ارزش سهام سهامداران میشود. با اجرای این طرح فولاد مبارکه همچنان بهعنوان سازمانی جهانتراز مطرح خواهد بود. به خاطر داشته باشیم اجرای این دو پروژۀ بزرگ همدلی همۀ همکاران و مدیران سازمان را میطلبد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد در نیمۀ دوم سال جهش تولید نیز مدیران و کارکنان در سلامتی کامل با همدلی و همکاری هرچه بیشتر و با رعایت کامل شیوهنامههای بهداشتی و فاصلهگذاریهای اجتماعی برنامههای شرکت را محقق سازند.

2

تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۹
شناسه مطلب : 33437
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.