معاون تکنولوژی فولاد مبارکه اصفهان خبر داد؛معرفی فولاد مبارکه هوشمند در سطح جهانی تا افق ۱۴۰۴
معاون تکنولوژی فولاد مبارکه اصفهان گفت: طر ح تحول دیجیتال به عنوان بزرگترین مسیر حرکتی فولاد مبارکه تا افق 14۰4از سال گذشته در شرکت فولاد مبارکه ایجاد شد و هدف این طر ح معرفی فولاد مبارکه هوشمند در سطح جهانی برای افق 14۰4است

به گزارش  چیلان ، سید مهدی نقوی چهارشنبه۲۹اردیبهشت ماه در آیین افتتاحیه پنجمین کنفرانس بین المللی «اینترنت اشیا و کاربردها» که به صورت برخط در دانشگاه اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: طرح تحول دیجیتال به عنوان بزرگترین مسیر حرکتی فولاد مبارکه تا افق ۱۴۰۴ از سال گذشته در شرکت فولاد مبارکه ایجاد شده که برمبنای آن استفاده از تمام پتانسیل‌ها و توانمندیهای این حوزه تعریف شده است.

وی هدف این طرح را معرفی فولاد مبارکه هوشمند در سطح جهانی برای افق ۱۴۰۴دانست و افزود: امیدواریم بتوانیم عضو باشگاه فانوس دریایی شویم. معاون تکنولوژی فولاد مبارکه اصفهان، با تأ کید بر اینکه آینده صنایع دنیا با این مفاهیم درآمیخته است،  تصریح کرد: خوشبختانه در این حوزه خیلی از قافله دنیا عقب نیستیم.

فولاد مبارکه تصمیم گرفت در این راه گام بردارد و در تمام حوزهها استفاده از این فناوری را لازم میدانیم. نقوی افزود: شاخصهای کلیدی باشگاه فانوس دریایی شامل بهره‌وری، چابکی و سفارش‌سازی است که در هر سه حوزه نقش اینترنت اشیا، کاربردی است که با استفاده از این کنفرانسها می‌توان بهترین بهره را گرفت. وی ابراز امیدواری کرد که دانشگاه‌های اصفهان و فردوسی و مجموعه فولاد مبارکه بتوانند به عنوان یک مرکز تعالی برای رشد در زمینه تحول دیجیتال و اینترنت اشیا در آینده معرفی شوند.

معاون تکنولوژی فولاد مبارکه اصفهان افزود: متأسفانه در قسمت تهدید موضوع با نوعی چالش فرهنگی مواجهیم. به طورکلی یکی از بزرگترین نگرانی‌های هر مجموعه‌ای که به سمت تحول حرکت می‌کند موضوع چالش فرهنگی است.

وی افزود: برای هر موضوعی راهکار وجود دارد و هنر اندیشمندان در این است که تهدیدها را مطالعه و در جهت رفع کردن آنها و تبدیل آنها به فرصت تلاش کنند.

نقوی موضوع بلوغ سازمان برای اجرای مفاهیم تحول دیجیتال و اینترنت اشیا را بسیار حیاتی و قابل توجه دانست و گفت: اینکه اصحاب صنعت و خدمت بدانند در آینده چه شرایطی را با استفاده از فناوریهای نوظهور خواهند داشت، موجب می‌شود مسیری را ترسیم کنند که بهتر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی با تأ کید بر استفاده از تکنولوژی‌ها در صنایع و خدمات و بهنوعی عرصۀ ارائه سرویس، خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک سهم محصولات خدماتی بسیار افزایش خواهد یافت؛ به این معنی که از حوزه کشاورزی به سمت صنعت و در این زمینه به سوی تولید انبوه رفتیم و در نهایت نسل سوم تکنولوژی برای افزایش سرعت تولید ایجاد شد.

وی ادامه داد: امروزه مفهوم ارائه سرویس بسیار مهم است. ا کثر کارخانه‌های بزرگ دنیا به سمت تولید و فروش سرویس رفته‌اند. برای فروش سرویس در سطح کلان و گسترده با ابزارهای قدیمی نمی‌توان کسب سرمایه کرد و الزام ما برای حرکت در راستای مباحث دیجیتال و اینترنت اشیا جایگاه ویژه‌ای پیدا خواهد کرد.

نقوی با تأ کید بر اینکه در حوزه دیجیتال و اینترنت اشیا، بحث بهبود مطرح نیست، بلکه موضوع تحول مدنظر است، خاطرنشان کرد: در این حوزه موضوع تحول مطرح است. بین بهبود و تحول تفاوت وجود دارد و مباحث دیجیتال و اینترنت اشیا یک پروژه نیستند، بلکه مسیر حرکت هستند.

معاون تکنولوژی فولاد مبارکه تأ کید کرد: به همین منظور، مفهوم راه و حرکت به جای پروژه در این زمینه باید استفاده شود. نقوی افزود: زمانی که درخصوص الزام صحبت می‌کنیم، به معنای شرط بقا است و ا گر در آینده می‌خواهیم بقا داشته باشیم، باید متوجه این تغییرات باشیم و با رصد روند آینده از آن استفاده کنیم و به موفقیت برسیم.

وی اضافه کرد: متأسفانه در مرا کز خدماتی ایران به این مهم توجه نمی شود و برای تصمیم گیران این حوزه باید مفاهیم این الزام بیش از پیش روشن شود.
معاون تکنولوژی فولاد مبارکه، توجه به فناوریهای کلیدی توانمندساز مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و.. را الزامی دانست و گفت: به کارگیری صحیح این مفاهیم در رفع چالش‌های یک صنعت نقش اساسی دارد و باید به آن توجه ویژه شود.

نقوی ادامه داد: در این فرایند حرکتی برای رسیدن به اقتصاد نسل چهارم، دانش چگونگی استفاده از فناوریهای کلیدی توانمندساز در آینده یکی از مشاغل بسیار مهم جامعه خواهد بود و آینده بازار کار در دنیا متعلق به کسانی است که در فناوریهای نوظهور دستی داشته باشند. وی توصیه کرد: توجه به این نکته ضروری است و باید در جهت افزایش آ گاهی در این زمینه گام برداریم

2

تاریخ انتشار : ۲ خرداد ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۴۹
شناسه مطلب : 35835
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی