امکان ذخیره سازی آگلومرات در آگلومراسیون ذوب آهن اصفهان فراهم شد
بستر لازم جهت ذخیره سازی آگلومرات مازاد بر نیاز کوره بلند در مدیریت آگلومراسیون ذوب آهن اصفهان فراهم شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش  چیلان ،مسعود طاهری معاون تولید مدیریت آگلومراسیون شرکت با بیان این مطلب گفت: در زمان های تعمیرات آگلوماشین ها و یا مواقع خاص جهت حفظ و تداوم تولید کوره بلند ها لازم است همیشه مقداری آگلومرات در کارگاه انبار مواد خام آگلومراسیون آماده بارگیری باشد، در این راستا با وجود مشکلات تامین این محصول، مدیریت خرید مواد اولیه همواره و به صورت مستمر از تولید کنندگان آن در سطح کشور مبادرت به خرید نموده است.

وی افزود: با توجه به این که در مقاطع و فواصل زمانی مشخص تولید آگلومره مازاد بر مصرف کوره بلند می باشد در صورت وجود سیستمی جهت ذخیره سازی به خرید آگلومره نیاز نبوده و صرفه جویی قابل توجهی را حاصل می شود.

محمد جان نثاری مهندس مکانیک کارگاه پخت نیز گفت: با هدف رفع این مشکل، ذخیره سازی محصول آگلومره مازاد بر مصرف کوره بلند در بخش پیشنهاد شد در زمان های عدم نیاز و عدم پذیرش آگلومرات به جای توقف خط تولید به ذخیره سازی آن اقدام گردد.

وی افزود: در همین راستا به همت پرسنل مکانیک بخش، در قسمت زیرین شیبر موبایل شوت آگلوماشین شماره ۴ یک راهگاه طراحی و  نصب شد و به بهره برداری رسید تا محصول مازاد آگلومره به وسیله کامیون به انبار مواد خام منتقل و نگهداری گردد.

 شایان ذکر است؛ تلاشگران مدیریت های آگلومراسیون و امور فنی و برنامه ریزی تولید در اجرای این طرح مشارکت فعال داشتند.

2

تاریخ انتشار : ۱ دی ماه ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۸
شناسه مطلب : 39982
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی