سخنان دبیر انجمن فولاد در جلسه وزیر صمت با تشکل‌هامشاهده کنید: حکمرانی در صنعت فولاد مشارکتی باشد/ ضرورت تصمیم‌سازی از مسیر تشکل‌ها
سیدرسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در جلسه وزیر صمت با تشکل‌های صنفی و تخصصی گفت: حکمرانی در صنایع کشور باید مشارکتی باشد و تصمیم‌سازی باید در بدنه صنعت و از طریق تشکل‌ها که نماینده تولیدکنندگان هستند، انجام پذیرد. اگر حکمرانی مشارکتی باشد، بسیاری از مسائلی که امروز با آن روبرو هستیم، به سادگی حل خواهد شد. تشکل‌ها ظرفیت‌های نهفته بسیاری دارند و اگر تشکل‌ها به خوبی به کار گرفته شوند، آیا موضوعی وجود خواهد داشت که برای افکار عمومی مبهم باقی بماند؟

سیدرسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در جلسه وزیر صمت با تشکل‌های صنفی و تخصصی گفت: حکمرانی در صنایع کشور باید مشارکتی باشد و تصمیم‌سازی باید در بدنه صنعت و از طریق تشکل‌ها که نماینده تولیدکنندگان هستند، انجام پذیرد. اگر حکمرانی مشارکتی باشد، بسیاری از مسائلی که امروز با آن روبرو هستیم، به سادگی حل خواهد شد. تشکل‌ها ظرفیت‌های نهفته بسیاری دارند و اگر تشکل‌ها به خوبی به کار گرفته شوند، آیا موضوعی وجود خواهد داشت که برای افکار عمومی مبهم باقی بماند؟

ویدئوی سخنان دبیر انجمن فولاد در جلسه وزیر صمت با تشکل‌ها رو ببینید:

2

تاریخ انتشار : ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۵۰
شناسه مطلب : 42994
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی