ذوب آهن اصفهان موفق به کسب تندیس زرین جایزه ملی حسابرسی داخلی ایران شد
تندیس زرین سومین دوره ارزیابی جایزه ملی حسابرسی داخلی ایران به ذوب آهن اصفهان اختصاص یافت.

به گزارش  چیلان ،امیرحسین ذاکری دبیر کمیته و مدیر حسابرسی داخلی شرکت در این خصوص به خبرنگار ما گفت: جایزه ملی حسابرسی داخلی ایران توسط انجمن حسابرسان داخلی ایران و بر اساس مدل بلوغ (CMMI) و استانداردهای بین المللی انجمن حسابرسان داخلی آمریکا (IIA ) طراحی و ارزیابی بعمل آمده است.

مدیر حسابرسی داخلی شرکت تصریح کرد : سومین دوره جایزه ملی حسابرسی داخلی ایران در جهت  ارزیابی قابلیت های مدیریت های حسابرسی داخلی در کشور و ایجاد رقابت سازنده در راستای بهبود قابلیت های موجود در سطح کشور برگزار و اهدافی به شرح زیر را دنیال می نماید:
ارائه مدلی برای ارزیابی و مقایسه توانمندیها و قابلیتهای مدیریت های حسابرسی داخلی کشور
ایجاد فضای به اشتراک گذاری تجارب برتر در حرفه حسابرسی داخلی کشور
تقویت جایگاه حسابرسان داخلی در ارزش آفرینی سازمان ها
شناسایی و معرفی مدیریت های برتر حسابرسی داخلی در کشور
ذاکری در ادامه افزود عملکرد کمیته و مدیریت حسابرسی داخلی شرکت به مدت ۵ ماه مورد ارزیابی قرار گرفته و مولفه هایی به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
خدمات و نقش حسابرسی داخلی
مدیریت تیم حسابرسی
فرآیندهای حرفه ای
مدیریت عملکرد و پاسخگویی
فرهنگ و روابط سازمانی
ساختار راهبری
مدیر حسابرسی شرکت در ادامه افزود پس از ارزیابی بعمل آمده بر اساس مدل بلوغ (CMMI) و استانداردهای بین المللی انجمن حسابرسان داخلی آمریکا (IIA ) و مولفه های اشاره شده، شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان موفق به دریافت نشان زرین جایزه ملی حسابرسی داخلی ایران گردیده است.
شایان ذکر است طی دو دوره ارزیابی جایزه ملی حسابرسی داخلی ایران، تنها چهار شرکت و سازمان موفق به دریافت نشان زرین گردیده اند.

اهن 24

2

تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۲۴
شناسه مطلب : 43815
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی