فولاد امیرکبیر کاشان موفق به تمدید گواهینامه بین‌المللی ISO/IEC 17025-2017 گردید
عنوان استاندارد ISO/IEC 17025:2017 الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون است و پیاده‌سازی و اجرای الزامات این استاندارد برای آزمایشگاه‌های شرکت‌هایی که در عرصه بین‌المللی فعالیت می‌کنند و استراتژی آن‌ها تولید محصولات باکیفیت است ضروری می باشد.

به گزارش  چیلان ، الزامات استاندارد ایزو۱۷۰۲۵ نسخه ۲۰۱۷ شامل محدوده، مراجع قانونی، اصطلاحات و تعاریف، الزامات کلی، الزامات ساختاری، الزامات منابع، الزامات فرآیند و الزامات مدیریت می باشد .

این استاندارد با هدف ایجاد یک سیستم مدیریتی مستقل و مبتنی بر کیفیت طراحی و مستقر شده تا با بهره گیری از آن آزمایشگاه بتواند خدمات خورد را با بهترین کیفیت به مشتریان خود ارائه نماید. در این استاندارد، آزمایشگاه از نظر فنی و مدیریتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

در ارزیابی فنی وجود روش‌های آزمون به‌روز و معتبر، سوابق تصدیق و صحه‌گذاری روش‌های آزمون، نحوه محاسبه عدم قطعیت نتایج حاصل از آزمون، مهارت کارکنان، تأسیسات و شرایط محیطی مناسب، کفایت تجهیزات و قابلیت ردیابی کالیبراسیون آن‌ها و… مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. از نظر مدیریتی نیز استقلال، التزام به رازداری و حفظ محرمانگی اطلاعات آزمایشگاه، وجود ساختار مناسب، در دسترس بودن منابع موردنیاز و کنترل مستندات و سوابق و… در آزمایشگاه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

ارزیابی مراقبتی سال اول سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025:2017 توسط تیم ارزیابان پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی معرفی شده از طرف مرکز تائید صلاحیت ایران – NACI در آبان ماه به صورت حضوری در محل شرکت با موفقیت انجام گرفت.

در این ارزیابی، سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه بر اساس الزامات آخرین ویرایش استاندارد ISO/IEC 17025:2017 از سه جنبه متدولوژی انجام آزمون‌ها، فضا و محیط آزمایشگاهی و نیز پرسنل مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت. با توجه به نتایج ارزیابی صورت گرفته و جلسه اختتامیه، موفقیت در تمدید گواهینامه ISO/IEC 17025:2017 محقق گردید.

 

2

تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
شناسه مطلب : 45006
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی