بررسی مقایسه‌ای عملکرد تولید، فروش و سودآوری شرکت‌های فولادی و سنگ آهنی در سال 1401گزارش ویژه: رویای بر باد رفته سوددهی فولادسازان
پیامدهای بی توجهی به هشدارهای دلسوزانه صنعتگران و تشکل های تخصصی در خصوص سیاست های آسیب زننده به صنایع به ویژه صنعت فولاد به تدریج در حال نمایان شدن است و یکی از بارزترین نمودهایش، در این گزارش تحلیلی چیلان قابل مشاهده است؛ کاهش سودآوری در صنایع فولادی و معدنی!

به گزارش  چیلان ،پیامدهای بی توجهی به هشدارهای دلسوزانه صنعتگران و تشکل های تخصصی در خصوص سیاست های آسیب زننده به صنایع به ویژه صنعت فولاد به تدریج در حال نمایان شدن است و یکی از بارزترین نمودهایش، در این گزارش تحلیلی  چیلان  قابل مشاهده است؛ کاهش سودآوری در صنایع فولادی و معدنی!البته افزایش ظرفیت تولید در برخی شرکت ها به طور طبیعی موجب افزایش سودآوری آنان شده است اما بررسی عملکرد اغلب شرکت های زنجیره فولاد نشان دهنده این است که محدودیت های اعمال شده انرژی بر این شرکت ها در کنار رکود بازار، افزایش نرخ حامل های انرژی، حقوق و دستمزد و حمل و نقل و همچنین سیاست هایی همچون وضع عوارض صادراتی و لغو معافیت مالیاتی صادرات و مقررات دست و پاگیر تحت عناوینی مثل تنظیم بازار، سودآوری شرکت های فولادی و معدنی را به حدی تنزل داده که برخی از آنان به منطقه زیان فرو رفته اند و برخی دیگر هم با کاهش قابل توجه حاشیه سود مواجه شده اند.

نکته مهم این است که در این گزارش صرفاً چند شرکت بزرگ بورسی مورد بررسی قرار گرفته اند و اوضاع در شرکت های کوچک و متوسط صنعت فولاد که در یک یا نهایتاً دو حلقه از این زنجیره فعالیت دارند، بنا به بررسی های میدانی  چیلان ، از آنچه مطالعه خواهید کرد بدتر است!

کاهش ۴۴ درصدی سود خالص فولاد مبارکه (فولاد)

درآمد فروش فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۰، ۱۴۵ هزار و ۶۲۶ میلیارد تومان بود. برآورد  چیلان  این است که در سال ۱۴۰۱، درآمد فروش این شرکت با رشد ۴ درصدی به ۱۵۱ هزار و ۵۰۹ میلیارد تومان می‌رسد.

سود خالص فولاد مبارکه نیز که در سال ۱۴۰۰، ۸۴ هزار و ۳۰ میلیارد تومان بود، در سال ۱۴۰۱ با کاهش ۴۴ درصدی به ۴۶ هزار و ۳۲۴ میلیارد تومان می‌رسد.

در نمودار زیر عملکرد فروش و سودآوری فولاد مبارکه در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را ببینید:

خالص مبارکه

 

در جدول زیر حجم تولید، درآمد فروش و نرخ فروش محصولات فولاد مبارکه در دوره‌های ۱۱ ماهه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ با هم مقایسه شده است:

مبارکه

تبدیل سود به زیان در ذوب آهن اصفهان (ذوب)

درآمد فروش ذوب آهن اصفهان در سال ۱۴۰۰، ۳۵ هزار و ۵۸ میلیارد تومان بود. برآورد  چیلان  این است که در سال ۱۴۰۱، درآمد فروش این شرکت با رشد ۲۶ درصدی به ۴۴ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان می‌رسد.

سود خالص ذوب آهن اصفهان نیز که در سال ۱۴۰۰، ۲ هزار و ۱۹ میلیارد تومان بود، در سال ۱۴۰۱ به زیان ۳ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان می‌رسد. میزان تولید شمش فولادی شرکت ذوب آهن اصفهان طی دوره ۱۱ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ بیش از ۲.۳ میلیون تن و میزان چدن مذاب تولیدی سه کوره بلند این شرکت بیش از ۲.۶ میلیون تن بوده که عملکرد خوبی محسوب می‌شود.

در نمودار زیر عملکرد فروش و سودآوری شرکت ذوب آهن اصفهان در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ را ببینید:

ذوب آهن

در جدول زیر حجم تولید، درآمد فروش و نرخ فروش محصولات ذوب آهن اصفهان در دوره‌های ۱۱ ماهه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ با هم مقایسه شده است:

ذوب

کاهش ۲۴ درصدی سود خالص فولاد خراسان (فخاس)

درآمد فروش فولاد خراسان در سال ۱۴۰۰، ۱۰ هزار و ۴۹۳ میلیارد تومان بود. برآورد  چیلان  این است که در سال ۱۴۰۱، درآمد فروش این شرکت با رشد ۲۰ درصدی به ۱۲ هزار و ۶۲۱ میلیارد تومان می‌رسد.

سود خالص شرکت خراسان نیز که در سال ۱۴۰۰، ۲ هزار و ۹۶۷ میلیارد تومان بود، در سال ۱۴۰۱ با کاهش ۲۴ درصدی به ۲ هزار و ۳۸۷ میلیارد تومان می‌رسد.

در نمودار زیر عملکرد فروش و سودآوری فولاد خراسان در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ را ببینید:

فولاد خراسان 1

 

در جدول زیر حجم تولید، درآمد فروش و نرخ فروش محصولات فولاد خراسان در دوره‌های ۱۱ ماهه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ با هم مقایسه شده است:

خراسان

 طرح‌های توسعه فولاد خوزستان، تضمینی برای افزایش سود‌دهی در ۱۴۰۲

درآمد فروش فولاد خوزستان در۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰، ۴۱ هزار و۷۴۳ میلیارد تومان بود. برآورد  چیلان  این است که در سال ۱۴۰۱، درآمد فروش این شرکت با رشد ۱۰ درصدی به ۵۵ هزار و ۲۳۸ میلیارد تومان می‌رسد.

سود خالص فولاد خوزستان نیز که در سال ۱۴۰۰، ۱۲ هزار و ۵۴۱ میلیارد تومان بود، در سال ۱۴۰۱ با کاهش ۵۹ درصدی به ۵ هزار و ۱۹۸ میلیارد تومان می‌رسد. طرح‌های توسعه فولاد خوزستان از جمله طرح استراتژیک تولید اسلب عریض، واحد فولادسازی فولاد شادگان و نیروگاه اختصاصی «فخوز»، تضمینی برای رشد سودآوری این شرکت در سالیان آتی است.

در نمودار زیر عملکرد فروش و سودآوری فولاد خوزستان در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را ببینید:

1

در جدول زیر حجم تولید، درآمد فروش و نرخ فروش محصولات فولاد خوزستان در دوره‌های ۱۱ ماهه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ با هم مقایسه شده است:

خوزستان

رشد ۳۹ درصدی سود خالص فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)

درآمد فروش شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در سال ۱۴۰۰، ۱۸ هزار و ۸۰۴ میلیارد تومان بود. برآورد  چیلان  این است که در سال ۱۴۰۱، درآمد فروش این شرکت با رشد ۱۷ درصدی به ۲۱ هزار و ۹۲۸ میلیارد تومان می‌رسد.

سود خالص شرکت فولاد کاوه جنوب کیش نیز که در سال ۱۴۰۰، ۲ هزار و ۶۳۹ میلیارد تومان بود، در سال ۱۴۰۱ با رشد ۳۹ درصدی به ۳ هزار و ۹۵۳ میلیارد تومان می‌رسد. حاشیه سود فولاد کاوه جنوب کیش در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت و این امر افزایش سود خالص این شرکت را درپی داشت.

در نمودار زیر عملکرد فروش و سودآوری فولاد کاوه جنوب کیش در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ را ببینید:

جنوب

در جدول زیر حجم تولید، درآمد فروش و نرخ فروش محصولات شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در دوره‌های ۱۱ ماهه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ با هم مقایسه شده است:

   کاوه

کاهش ۴۸ درصدی سود خالص گل گهر (کگل)

درآمد فروش شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در سال ۱۴۰۰، ۴۹ هزار و ۸۷ میلیارد تومان بود. برآورد  چیلان  این است که در سال ۱۴۰۱، درآمد فروش این شرکت با کاهش ۱۷ درصدی به ۴۰ هزار و ۳۷۴ میلیارد تومان می‌رسد.

سود خالص شرکت معدنی و صنعتی گل گهر نیز که در سال ۱۴۰۰، ۲۰ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان بود، در سال ۱۴۰۱ با کاهش ۴۸ درصدی به ۱۰ هزار و ۶۹۷ میلیارد تومان می‌رسد.

در نمودار زیر عملکرد فروش و سودآوری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ را ببینید:

گهر 29

در جدول زیر حجم تولید، درآمد فروش و نرخ فروش محصولات کگل در دوره‌های ۱۱ ماهه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ با هم مقایسه شده است:

گلگهر

کاهش ۲۲ درصدی سود خالص چادرملو (کچاد)

درآمد فروش شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در سال ۱۴۰۰، ۴۵ هزار و ۵۹۸ میلیارد تومان بود. برآورد  چیلان  این است که در سال ۱۴۰۱، درآمد فروش این شرکت با کاهش ۱۵ درصدی به ۳۸هزار و ۶۶۷ میلیارد تومان می‌رسد.

سود خالص شرکت معدنی و صنعتی چادرملو نیز که در سال ۱۴۰۰، ۲۶ هزار و ۹۴۷ میلیارد تومان بود، در سال ۱۴۰۱ با کاهش ۲۲ درصدی به ۲۰ هزار و ۸۵۵ میلیارد تومان می‌رسد.

در نمودار زیر عملکرد فروش و سودآوری کچاد در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ را ببینید:

11 1

در جدول زیر حجم تولید، درآمد فروش و نرخ فروش محصولات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در دوره‌های ۱۱ ماهه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ با هم مقایسه شده است: 

چارملو

افزایش ۶۰ درصدی سود خالص آهن و فولاد ارفع (ارفع)

درآمد فروش شرکت آهن و فولاد ارفع در سال ۱۴۰۰، ۹ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان بود. برآورد  چیلان  این است که در سال ۱۴۰۱، درآمد فروش این شرکت با افزایش ۳۱ درصدی به ۱۲هزار و ۶۰۸ میلیارد تومان می‌رسد.

سود خالص شرکت آهن و فولاد ارفع نیز که در سال ۱۴۰۰، ۲ هزار و ۱۴ میلیارد تومان بود، در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۶۰ درصدی به ۳ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان می‌رسد. ارفع در سال ۱۴۰۱، با وجود محدودیت‌های مصرف گاز و برق، عملکرد درخشانی در حوزه تولید، فروش و سودآوری داشته است.

در نمودار زیر عملکرد فروش و سودآوری شرکت آهن و فولاد ارفع در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ را ببینید:

16

در جدول زیر حجم تولید، درآمد فروش و نرخ فروش محصولات ارفع در دوره‌های ۱۱ ماهه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ با هم مقایسه شده است:

ارفع

 

افزایش ۳۵ درصدی سود خالص فولاد آلیاژی ایران (فولاژ)

درآمد فروش شرکت فولاد آلیاژی ایران در سال ۱۴۰۰، ۹ هزار و ۵۸۶ میلیارد تومان بود. برآورد  چیلان  این است که در سال ۱۴۰۱، درآمد فروش این شرکت با افزایش ۳۶ درصدی به ۱۳هزار و ۸۳ میلیارد تومان می‌رسد.

سود خالص شرکت فولاد آلیاژی ایران نیز که در سال ۱۴۰۰، ۳ هزار و ۳۷ میلیارد تومان بود، در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۳۵ درصدی به ۴ هزار و ۱۲۷ میلیارد تومان می‌رسد. تمرکز فولاژ بر تولید و فروش محصولات کیفی و با ارزش افزوده بالا عامل اصلی افزایش سودآوری ارزیابی می شود.

در نمودار زیر عملکرد فروش و سودآوری شرکت فولاد آلیاژی ایران در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ را ببینید:

2

 

در جدول زیر حجم تولید، درآمد فروش و نرخ فروش محصولات فولاژ در دوره‌های ۱۱ ماهه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ با هم مقایسه شده است:

آلایژی

 

2

تاریخ انتشار : ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۰۰
شناسه مطلب : 49072
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی