برچسب : مجمع صبانور

  • صبانور ۱۸۰۰ ریال سود تقسیم کرد
    صبانور ۱۸۰۰ ریال سود تقسیم کرد

    شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در پایان مجمع عمومی عادی سالیانه خود، 180 تومان سود به ازای هر سهم میان سهام‌داران خود تقسیم کرد.