چیلان گزارش می دهد:نگاه آماری به صنایع فولاد ژاپن
در این مقاله وضعیت تولید و تکنولوژی و تامین مواد اولیه در صنعت فولاد ژاپن بررسی می شود و سپس، مصرف انرژی، نیروی انسانی، اقدامات زیست محیطی و وضعیت تجارت در صنایع فولاد ژاپن مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
محمد حسن جولازاده (مشاور عالی شرکت کک طبس)

کشور ژاپن در سال ۲۰۱۴ با رشد تولید ۰.۱ درصد نسبت به سال ۲۰۱۳ و تولید ۱۱۰.۶۷ میلیون تن فولاد خام بعد از کشور چین در رده دوم جهان قرار گرفت. این در حالی است که در سال ۱۹۴۷ میزان تولید فولاد خام این کشور بیش از ۶۸۴ هزار تن نبوده است. سهم کشور ژاپن در تولید فولاد دنیا ۶.۶ درصد برآورد شده و سهم فولاد های آلیاژی در این تولید ۲۵.۲۶ میلیون تن گزارش شده است. در سال پیش سهم ژاپن در تولید فولاد خام جهان ۶.۴۶ درصد بوده است. در سال گذشته ژاپن با تولید ۳.۳۲۸ میلیون تن فولاد ضد زنگ (۳ میلیون تن محصولات نوردی ) بعد از کشور چین در رده دوم جهان ایستاد. از سال ۱۹۷۰ تاکنون میزان تولید سالانه فولاد خام ژاپن به طور متوسط ۱۰۰ میلیون تن بوده است. آمار و اطلاعات منتشره، ظرفیت تولید فولاد کشور ژاپن در سال قبل را بالغ بر ۱۳۵ میلیون تن فولاد خام نشان می دهد. همچنین از سال ۱۸۷۱ تا کنون کشور ژاپن بیش از ۵۲۳۷.۰۴ میلیون تن فولاد تولید کرده است. سهم ریخته گری مدوام در تولید فولاد خام کشور ژاپن در سال گذشته ۹۹.۳ درصدگزارش شده و سهم ریخته گری مداوم در تولید فولاد کربنی و مخصوص به ترتیب ۹۹.۹ و ۹۴.۸ درصد به ثبت رسیده است. نمودار شماره ۱ روند سهم ریخته گری مداوم در تولید فولاد خام کشور ژاپن طی سال های ۲۰۱۴-۲۰۰۰ را نمایش می دهد.

9

نمودار۱: روند سهم ریخته گری مداوم در تولید فولاد خام کشور ژاپن

سهم فرآیندهای فولادسازی کنورتر اکسیژنی و کوره قوس الکتریکی در سال قبل، در تولید فولاد خام کشور ژاپن به ترتیب ۸۸.۹۹ میلیون تن (۷۶.۸ درصد) و ۲۵.۶۸ میلیون تن (۲۳.۲ درصد) بوده است. ۹۸.۶ درصد فولاد خام این کشور با ماشین های ریخته گری مداوم تولید شده است. در سال گذشته میزان تولید فولاد کربنی و آلیاژی کشور ژاپن به ترتیب ۵۸.۴ و ۲۵.۲۶ میلیون تن و میزان تولید محصولات فولادی کربنی و آلیاژی نورد شده این کشور نیز به ترتیب ۷۶.۹۷ و ۲۰.۹ میلیون تن ثبت شده است. در نمودار شماره ۲ روند تولید و سهم فرآیندها ی فولاد سازی کنورتر اکسیژنی و کوره قوس الکتریکی در صنایع فولاد ژاپن از نظر می‌گذرد.

9

نمودار۲: روند تولید و سهم فرآیندهای فولاد سازی در صنایع فولاد ژاپن

در جدول شماره ۱ نیز روند تولید چدن مذاب و سهم فولادهای آلیاژی و کربنی در تولید فولاد خام ژاپن دیده می شود.9

جدول ۱ : روند تولید چدن مذاب و سهم فولادهای آلیاژی و کربنی در تولید فولاد ژاپن (میلیون تن)

میزان تولید چدن مذاب ژاپن در سال گذشته ۸۳.۸۷ میلیون تن بوده و بعد از کشور چین در رده دوم جهان قرار گرفته است. نسبت چدن مذاب به فولاد خام در سال قبل در این کشور ۷۵.۷۷ درصد برآورد شده است. بیشترین تولید چدن مذاب ژاپن مربوط به سال ۱۹۷۴ به میزان ۹۰.۴۴ میلیون تن می باشد. کشور ژاپن با تولید ۳۳ میلیون تن کک بعد از کشور چین در رده دوم جهان قرار گرفته است. در جدول شماره ۲ روند تولید کک کشور ژاپن نمایش داده شده است.

9

جدول۲ : روند تولید کک کشور ژاپن طی سال های ۲۰۱۴-۱۹۹۳

بزرگترین شرکت تولید کننده فولاد ژاپن، نیپون استیل- سومیتومو متال است که در سال گذشته با تولید ۴۹.۳ میلیون تن فولاد خام، در رده دوم تولید کنندگان فولاد دنیا قرار گرفت. شرکت JFE نیز با ۳۱.۴۱ میلیون تن تولید فولاد خام در رده نهم جهان ایستاده و شرکت کوبه استیل هم با تولید ۷.۵۷ میلیون تن فولاد خام رده پنجاه و سوم جهان را کسب کرده است.

تأمین مواد اولیه

در سال ۲۰۱۴ برای تولید ۸۳.۸۷ میلیون تن چدن مذاب در کوره بلندهای ژاپن حدوداً ۱۳۶.۴۴ میلیون تن سنگ آهن (سال ۲۰۱۳ ،۱۳۵.۸۹ میلیون تن) و ۵۹.۴۹ میلیون تن ذغال کک شو وارد ژاپن شده و با استفاده از ۱۲.۲ میلیون تن قراضه فولادی (به غیر از قراضه های داخل کارگاهی) از ۳۶.۹ میلیون تن قراضه جمع‌آوری شده، حدود ۸۵ میلیون تن فولاد خام در کنورترهای اکسیژنی تولید شده است. با بکارگیری ۲۴.۷ میلیون تن قراضه باقیمانده در کور‌ه‌های قوس الکتریکی هم ۲۵.۶۸ میلیون تن فولاد خام حاصل شده است. میزان تولید قراضه داخل کارگاهی در شرکت نیپون استیل- سومیتومو متال در سال قبل ۳.۸۵ میلیون تن گزارش شده است. در نمودار شماره ۳ روند تولید فولاد خام و میزان مصرف قراضه در تولید فولاد این کشور بر حسب میلیون تن از نظر می گذرد.

9

نمودار۳: روند تولید فولاد خام و مصرف قراضه فولاد در صنایع فولاد ژاپن

ضمناً میزان واردات و صادرات شمش چدن کشور ژاپن به ترتیب ۴۸.۴ و ۲۹۱.۲ هزار تن به ثبت رسیده که سهم کشورهای استرالیا، برزیل، آفریقای جنوبی و کانادا در واردات سنگ آهن کشور ژاپن در سال قبل به ترتیب ۸۲.۸۸، ۳۶.۹۹ ، ۶.۳۴ و ۴.۱۹ میلیون تن بوده است. نمودارهای شماره ۴ و ۵ به ترتیب تأمین کنندگان ذغال کک شو و سنگ آهن کشور ژاپن در سال ۲۰۱۴ را نمایش می دهد.

9

نمودار۴: تأمین کنندگان ذغال کک شوی کشور ژاپن در سال۲۰۱۴ (میلیون تن مرطوب)

9

نمودار۵ : تأمین کنندگان سنگ آهن کشور ژاپن در سال ۲۰۱۴ (میلیون تن مرطوب)

میانگین قیمت خرید سنگ آهن و ذغال به ترتیب ۱۱۸ و ۱۱۵ دلار بر تن بوده است که در نمودار شماره ۶ روند تغییر قیمت خرید سنگ آهن و ذغال کشور ژاپن برحسب دلار بر تن دیده می شود.

9

نمودار۶ : روند تغییر قیمت خرید سنگ آهن و ذغال کک شوی کشور ژاپن

در سال گذشته سهم شرکت نیپون استیل در واردات سنگ آهن و ذغال کک شوی ژاپن به ترتیب ۶۸.۱۸ میلیون تن ( ۴۹.۷۶ درصد کل واردات) و ۲۹.۱ میلیون تن (۴۸.۹ درصد کل واردات) برآورد شده است. شایان ذکر است فاصله راه آبی بین برزیل و ژاپن ۱۲۰۰۰ مایل بوده و مدت زمان حمل مواد خام ۴۰ روز طول می کشد. این فاصله راه آبی بین استرالیا و ژاپن ۴۰۰۰ مایل بوده و مدت زمان حمل مواد خام ۱۲ روز به طول می انجامد. شرکت نیپون استیل جهت حمل سنگ آهن از برزیل از ۵ کشتی ویژه با ظرفیت ۳۰۰ تا۳۲۰ هزار تنی استفاده می کند. هزینه هر کارگو هم ۴۰۰ هزار دلار می باشد. صادرات و واردات قراضه این کشور در سال گذشته به ترتیب ۷.۳۵ و ۰.۳۶ میلیون تن ثبت شده که میزان صادرات قراضه ژاپن به کشورهای کره جنوبی و چین به ترتیب ۳.۸ و ۲.۱ میلیون تن گزارش شده است. میزان صادرات قراضه این کشور به کشورهای ویتنام و تایوان هم به ترتیب ۷۳۵ و ۶۰۸ هزار تن بوده است. در شکل۷ روند صادرات و واردات قراضه کشور ژاپن مشاهده می گردد.

9

نمودار۷ : روند صادرات و واردات قراضه فولاد کشور ژاپن

میزان واردات ذغال حرارتی ژاپن در سال قبل ۱۴۵ میلیون تن بوده است. ژاپن بعد از کشور چین (۲۲۸ میلیون تن) بزرگ ترین وارد کننده ذغال دنیا به حساب می آید. میزان تولید کک در ژاپن در سال قبل ۳۳ میلیون تن به ثبت رسیده و در تولید کک بعد از کشور چین (۴۷۷ میلیون تن) در رده دوم جهان قرار گرفته است.

تکنولوژی و تجهیزات

در سال ۲۰۱۴ جهت تولید ۱۱۰.۷ میلیون تن فولاد خام در کشور ژاپن ۲۸ واحد کوره بلند، ۶۴ واحد کنورتر اکسیژنی بازی ، ۳۴۲ واحد کوره قوس الکتریکی و ۱۳۲ دستگاه ماشین ریخته گری مداوم مورد استفاده قرار گرفته است. در جدول شماره ۳ تجهیزات استفاده شده در صنایع فولاد ژاپن در سال ۲۰۰۳ و ۲۰۱۴ مقایسه شده است.

9

جدول۳ : مقایسه تجهیزات استفاده شده در صنایع فولاد ژاپن در سال۲۰۰۳ و۲۰۱۴

در طول ۱۲ سال گذشته تعداد کوره بلند و کوره قوس الکتریکی به ترتیب ۲ و ۱۲ عدد کاهش یافته به طوری که در شرایط کنونی ۱۳ کوره بلند دارای حجم ۵۰۰۰ متر مکعب و بالاتر، ۷ کوره بلند دارای حجم ۵۰۰۰-۴۰۰۰ متر مکعب و بقیه۷ کوره بلند با حجم ۲۰۰۰-۴۰۰۰ متر مکعب فعال می باشند. از ۲۷ کوره بلند موجود در ژاپن ۱۴ واحد آن متعلق به شرکت نیپون استیل – سومیتومو می باشد. شرکت یاد شده دارای ۳۲ کنورتر اکسیژنی و۳۰ دستگاه ماشین ریخته گری مداوم می باشد. یک واحد کوره بلند و یک واحد کنورتر هم به ترتیب در پایان سال ۲۰۱۵ و پایان سال ۲۰۱۶ متوقف خواهد شد. قرار است کوره بلند شماره ۳ کوبه استیل مستقر در کاکوگاوا در سه ماه سپتامبر تا دسامبر سال ۲۰۱۶ بازسازی شود و حجم داخلی آن از ۴۵۰۰ متر مکعب به ۴۸۴۴ متر مکعب افزایش یابد. میانگین بهره وری کوره بلندهای کشور ژاپن در سال گذشته ۱.۹۴ تن بر مترمکعب در ۲۴ ساعت ثبت گردیده است. دو واحد از بزرگترین کوره بلندهای جهان با ۵۷۷۵ متر مکعب حجم، کوره بلند شماره ۱ و ۲ اویتای شرکت نیپون استیل ژاپن می باشد. در سال گذشته بار آهن دار کوره بلند های ژاپن را سنگ آهن تکه ای ۳۱۴ کیلوگرم ، گندله ۱۲۱ کیلوگرم و زینتر ۱۱۸۰ کیلوگرم بر تن چدن مذاب تشکیل داده است. میزان مصرف کل مواد آهن دار برای تولید یک تن چدن مذاب ۱۶۱۸ کیلوگرم بوده است. در سال پیش در کوره بلند های کشور ژاپن به طور متوسط میزان مصرف کک و تزریق پودر ذغال به ازای هر تن چدن مذاب به ترتیب ۳۴۴ و ۱۷۵کیوگرم گزارش شده است. در واقع در کور ه بلندهای کشور ژاپن در ۲۰۱۴ بالغ بر ۱۴.۲ میلیون تن پودر ذغال تزریق شده یا به عبارت دیگر ۱۴.۲ میلیون تن کک با پودر ذغال جایگزین شده است. میزان تولید سرباره کوره بلند نیز به ازای هر تن چدن مذاب۲۹۵ کیلوگرم می باشد. در سال گذشته از کوره بلندهای کشور ژاپن ۲۵.۱۸۲ میلیون تن سرباره به دست آمده که ۲۰.۲۷۲ میلیون تن آن گرانوله شده و بقیه در هوا خنک شده است. در سال ۲۰۱۴ میزان تولید سرباره فولادسازی های کنورتر اکسیژنی و کوره قوس الکتریکی کشور ژاپن به ترتیب ۱۲.۸۱۶ و ۲.۸۱۱ میلیون تن بوده است. در سال ۲۰۱۴ در فرآیند فولادسازی کنورتر اکسیژنی، متوسط تولید (بهره وری) شمش سالم ۲/۵۰۳ تن در ساعت بوده و بازدهی تولید نیز ۹۱.۴ درصد اعلام شده است. میزان مصرف گاز اکسیژن در کنورترهای اکسیژنی به ازای هر تن شمش ۵۶.۹ نرمال مترمکعب و سهم ریخته گری مداوم در تولید فولاد ۹۹.۲ درصد می باشد. میزان استفاده از تجهیزات متالورژی ثانویه برای تولید فولاد به روش کنورتر اکسیژنی نیز ۹۴.۱ درصد گزارش شده است. در سال ۲۰۱۴   در فرآیند فولادسازی به روش کوره قوس الکتریکی، میانگین تولید شمش سالم ۶۰.۷ تن در ساعت بوده و بازدهی تولید نیز ۹۰.۳ درصد اعلام شده است. میزان مصرف انرژی برق به ازای هر تن فولاد ۴۴۲.۶ کیلو وات ساعت و سهم ریخته گری مداوم در تولید فولاد ۹۶.۲ درصد و میزان استفاده از تجهیزات متالورژی ثانویه برای تولید فولاد نیز ۹۵.۶ درصدگزارش شده است.

مصارف انرژی و اقدامات زیست محیطی

جهت صرفه جویی انرژی وحفظ محیط زیست در صنایع فولاد کشور ژاپن از ۶۱ واحد تجهیزات خاموش کننده کک به روش خشک(CDQ)، ۴۸ واحد تجهیزات توربین بازیافت فشار دهانه کوره بلند، ۲۵ واحد نیروگاه تولید برق (سیکل ترکیبی GTCC) ،۲۱ واحد تجهیزات بازیافت گاز کنورتر اکسیژنی ، ۷ واحد تجهیزات باز یافت حرارت گازهای کنورتر اکسیژنی و ۵ واحد تجهیزات بازیافت حرارت ماشین های زینترسازی استفاده شده است. با این اقدامات از انتشار نزدیک به۴۰ میلیون تن گاز CO2 جلوگیری شده که باعث گردیده کشور ژاپن در مصرف انرژی و انتشار گاز CO2 در صنایع فولاد جهان حداقل نرخ را داشته باشد و از این لحاظ در جهان از جایگاه خاصی برخوردار گردد. صنایع فولاد ژاپن جهت جبران گرم شدن کره زمین از ضایعات پلاستیکی و لاستیک های فرسوده خودرو در تولید فولاد استفاده می کند. شرکت نیپون استیل تا کنون ۱۱۰ دستگاه CDQ را در داخل و خارج کشور ژاپن نصب و راه اندازی کرده است. درسال ۲۰۱۴ در شرکت شرکت نیپون استیل ۲۱۰ هزار تن پلاستیک و ۸۰ هزار تن لاستیک فرسوده خودرو مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین کل مصرف انرژی صنایع فولاد ژاپن در سال گذشته ۲۲۲۷ پتا ژول گزارش شده است . کل میزان انتشار گاز CO2 در صنایع فولاد ژاپن نیز با ۹ درصد کاهش نسبت به سال گذشته ۶/۱۸۲میلیون تن به ثبت رسیده و میزان انتشار گاز CO2 به ازای هر تن فولاد خام تولیدی ۱.۹۹ تن برآورد شده است. در کشور ژاپن، میزان مصرف انرژی ویژه تولید فولاد در سال گذشته ۲۱.۴۳ گیگاژول بر تن فولاد خام بوده است.( با ترکیب تولید فولاد ۷۶.۸ درصد کنورتر اکسیژنی و ۲۳.۲ درصد کوره قوس الکتریکی) ژاپن در مصرف انرژی ویژه در فولادسازی های مکمل (کوره بلند – کنورتر اکسیژنی ) جهان بهترین مقام را کسب کرده و میزان مصرف انرژی ویژه این کشور در تولید فولاد به روش کوره بلند – کنورتر اکسیژنی ۰.۸ تن نفت خام به ازای هر تن فولاد خام است. میزان مصرف انرژی ویژه در شرکت نیپون استیل – سومیتومو متال نزدیک به ۲۲.۸۵ گیگاژول بر تن فولاد بوده که در نمودار شماره ۸ روند تغییر مصرف انرژی در شرکت نیپون استیل نشان داده شده است.

9

نمودار۸ : روند تغییر مصرف انرژی در شرکت نیپون استیل

در شرکت مذکور میزان انتشار گاز CO2 9/1 تن بر فولاد گزارش شده است. در نمودار شماره ۹ روند انتشار گاز CO2 در شرکت نیپون استیل از نظر می گذرد.

9

نمودار۹ : روند تغییر انتشار گاز CO2 در شرکت نیپون استیل

در سال قبل میزان برق خریداری شده و درون تولیدی در شرکت نیپون استیل – سومیتومو متال به ترتیب ۱۸ و ۸۲ درصد به ثبت رسیده است.۴۰ درصد کل مصرف برق این شرکت از بازیافت گازهای فرآیندی تولید شده است. ضریب استفاده از پسماند های صنایع فولاد ژاپن در سال گذشته ۵/۹۸ درصدگزارش شده است . میزان دور ریزها ۴۳۰ هزار تن بوده که میزان دور ریزها ی شرکت شرکت نیپون استیل در سال ۲۰۱۴ ، ۲۲۵ هزار تن بوده است. در نمودار شماره ۱۰ روند کاهش پسماندهای غیر قابل بازیافت در شرکت نیپون استیل – سومیتومو متال نشان داده شده است. مساحت فضای سبز در این شرکت شرکت ۹۰۷ هکتار است.

9

نمودار۱۰ : روند کاهش پسماندهای غیر قابل بازیفت در شرکت نیپون استیل

نیروی انسانی

در صنایع فولاد ژاپن در سال قبل با ۱.۱ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۳، ۱۷۴۰۰۰ نفر اشتغال داشتند. به عبارت دیگر در سال ۲۰۱۴ بهره وری نیروی انسانی ۶۳۶ تن فولاد بر نفر شاغل بوده است. در نمودار شماره ۱۱ روند تغییرات تعداد نفرات نیروی انسانی در صنایع فولاد ژاپن از نظر می گذرد.

9

نمودار۱۱: روند تغییرات تعداد نیروی انسانی در صنایع فولاد ژاپن

تعداد کارکنان شرکت نیپون استیل نیز در سال قبل ۲۳۷۷۵ نفر به ثبت رسیده است. بهره وری نیروی انسانی شرکت نیپون استیل ۲۰۷۳ تن فولاد بر نفر شاغل برآورد شده و میانگین ساعت کاری کارکنان صنایع فولاد ژاپن درسال ۲۰۱۴، ۱۷۰ ساعت در ماه گزارش شده است. در سال گذشته ۱۹۸۹ نفر وارد صنایع فولاد ژاپن شده است که ۸۲۸ نفر از آن ها فارغ التحصیل دانشگاه بوده اند. در نمودار ۱۲ مقایسه نسبی ساعت کار واقعی و حقوق ماهیانه در صنایع فولاد ژاپن و دیگر رشته های صنایع به نمایش گذاشته شده است.

9

نمودار۱۲: مقایسه نسبی ساعت کار واقعی و حقوق ماهیانه در صنایع فولاد و دیگر صنایع ژاپن

ضریب تکرار حوادث (توقف خط تولید) در صنایع فولاد ژاپن ۰.۳۱ به ازای هر یک میلیون ساعت کاری بوده است. نرخ مذکور در کل صنایع و رشته تولید (ساخت) به ترتیب ۱.۵۸ و ۰.۹۴ گزارش شده است. شرکت نیپون استیل سال قبل ۶ نفر را جهت تحقیقات و تحصیلات تکمیلی به خارج اعزام کرده است. حقوق ماهیانه میانگین در صنایع فولاد با ۱۸ هزار ین افزایش به ۴۶۱ هزار ین رسیده است. همچنین در سال ۲۰۱۴ کل هزینه سرمایه گذاری صنایع فولاد ژاپن ۶۴۳.۷ میلیارد ین ثبت شده که سهم هزینه تحقیق و توسعه ۱.۶ درصد کل سرمایه گذاری بوده است. ضمناً ۴۲.۴ درصد سهم هزینه سرمایه گذاری صنایع فولاد ژاپن مربوط به بازسازی و تعمیر و نگهداری بوده است. سهم هزینه های پروژه های توسعه محصولات جدید و بالا بردن کیفیت ۱.۹ درصدکل سرمایه گذاری می باشد. در شرکت نیپون استیل ۸۰۰ محقق درحال انجام وظیفه هستند. هزینه های تحقیق و توسعه شرکت نیپون استیل نیز بالغ بر ۶۶ میلیارد ین به ثبت رسیده است. در صنایع فولاد ژاپن به ازای هر ۱۰هزار نفر، ۳۹۰ نفر محقق اشتغال دارند. در نمودار شماره ۱۳ محل استقرار کارخانه های فولادسازی و مرکز تحقیقاتی شرکت نیپون استیل نشان داده شده است .

9

نمودار۱۳: محل استقرار کارخانه های فولادسازی و مراکز تحقیقاتی شرکت نیپون استیل

تجارت فولاد

کل صادرات فولاد ژاپن در سال قبل با ۳.۱ درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۱۳، ۴۲.۰۹ میلیون تن بوده که ۲۶.۷۴ میلیون تن آن را فولاد معمولی تشکیل داده است. از لحاظ صادرات کشور ژاپن بزرگترین صادر کننده فولاد جهانه حساب می آید. ارزش فولاد صادر شده بیش از ۴۰.۴۴ میلیارد دلار برآورد شده است. بیشترین صادرات فولاد کشور ژاپن به میزان ۷.۲۹ میلیون تن به کشور کره جنوبی بوده است. صادرات فولاد به کشورهای چین، تایلند و تایوان به ترتیب ۵.۹، ۵.۵۴۶ و ۳.۴۴۴ میلیون تن به ثبت رسیده است. میزان صادرات فولاد ژاپن به ایران در سال قبل ۳ تن بوده است. در سال گذشته عربستان و امارات به ترتیب ۸۳۳ و ۷۱۳ هزار تن فولاد از ژاپن وارد کرده اند. در نمودار شماره ۱۴ روند صادرات کل و فولادهای معمولی ژاپن دیده می شود.

9

نمودار ۱۴: روند صادرات کل فولاد و فولادهای معمولی ژاپن

میزان صادرات فولاد ضد زنگ ژاپن در سال قبل۱.۵۲ میلیون تن(به مبلغ ۴.۲۰۱ میلیارد دلار) و میزان واردات فولاد ضد زنگ این کشور در سال گذشته ۲۰۸ هزار تن(به مبلغ ۶۴۷.۲ میلیون دلار) گزارش شده است . کشور ژاپن در سال۲۰۱۴ بالغ بر ۶۷.۵ میلیون تن(۴.۳۹ درصد جهان) محصولات فولادی مصرف کرده و میزان مصرف سرانه محصولات فولادی ژاپن ۵۳۱.۷ کیلوگرم گزارش شده است. حجم حمل و نقل مواد اولیه و محصولات نهایی (از جمله واردات و صادرات) در صنایع فولاد ژاپن بیش از ۳۰۰ میلیون تن در سال است. با توجه به اینکه کارخانه های تولید فولاد ژاپن در سواحل دریا (اقیانوس) قرار دارند، اکثر محصولات فولادی با کشتی های ساحلی حمل می شوند. سهم کشتی و کامیون- قطار در حمل و نقل محصولات فولادی ژاپن در سال۲۰۱۴ به ترتب ۲۰.۴ و ۴۰.۷ میلیون تن ثبت شده است. در نمودار شماره ۱۵ روند تولید و راه های حمل ونقل محصولات فولادی ژاپن طی سال های۲۰۱۴-۱۹۹۰ مشاهده می گردد.

9

نمودار۱۵: روند تولید فولاد و حمل و نقل محصولات فولادی ژاپن طی سال های۲۰۱۴-۱۹۹۰

میزان صادرات شمش چدن و فرو آلیاژ ژاپن در سال قبل به ترتیب ۴۸.۴ و ۲۳۱.۵ هزارتن به ثبت رسیده و ارزش محصولات صادر شده به ترتیب ۲۵.۶ و ۵۸۵.۳ میلیون دلار اعلام شده است.

کل واردات محصولات فولادی ژاپن در سال قبل با ۹/۱۹ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۳، ۹.۲۸ میلیون تن به ثبت رسیده است. ارزش فولاد وارد شده بیش از ۱۰ میلیارد دلار می باشد. کشور کره جنوبی بیشترین صادرات محصولات فولادی را به کشور ژاپن به میزان ۳.۲۴۳ میلیون تن انجام داده و کشورهای تایوان و چین به ترتیب با ۱۰۱۲ و ۵۹۵ هزار تن صادرات محصولات فولادی به ژاپن در رده های دوم و سوم قرار گرفته اند. ۳ کشور یاد شده ۷۹.۹ درصد محصولات فولادی وارداتی کشور ژاپن را تأمین کرده اند. در نمودار شماره ۱۶ روند واردات کل و فولادهای معمولی ژاپن از نظر می گذرد.

9

شکل-۱۶: روند واردات کل فولاد و فولادهای معمولی ژاپن

میزان واردات فولاد ضد زنگ ژاپن در سال قبل ۲۰۸ هزار تن گزارش شده است . میزان واردات شمش چدن و فرو آلیاژ این کشور در سال قبل به ترتیب ۲۹۱ و ۱۸۸۵ هزار تن به ثبت رسیده است. ارزش محصولات وارد شده نیز به ترتیب ۱۱۰ و ۲۹۶۷ میلیون دلار بوده است. میزان فروش محصولات فولادی شرکت های نیپون استیل و JFE ژاپن در سال۲۰۱۴ به ترتیب ۴۷.۳۲ و ۲۵.۵۲ میلیون تن اعلام گردیده که میزان فروش خالص محصولات فولادی شرکت های نیپون استیل ژاپن در سال۲۰۱۴ ، ۴۹۳۹.۲ میلیارد ین می باشد. سود معمولی این شرکت هم ۴۰۱.۹ میلیارد ین ثبت شده است. در سال ۲۰۱۴ میزان مصرف فولاد کشور ژاپن ۶۷.۵ میلیون تن و میزان مصرف سرانه فولاد نیز ۵۳۱.۷ کیلوگرم ثبت شده است.

 

2

تاریخ انتشار : ۴ خرداد ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۵۸
شناسه مطلب : 4414
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.