بررسی چالش های پیش رو در روند حسابرسی داخلی
کنترل و ارزیابی فرایندهای داخلی که از سوی مدیریت سازمان ها به واحد حسابرسی تفویض می گردد ازجمله موضوعاتی است که موجب نگرانی هایی در سطح مدیران می شود. در مقاله نوشته شده توسط مسعود پناهنده، کارشناس مديريت صنعتي و حسن ترک، کارشناس ارشد مديريت بازرگاني ارائه شده به موضوع چالش های پيش رو در روند حسابرسي داخلي در شرکت هاي عضو گروه فلزات اساسي در بورس اوراق بهادار پرداخته شده است. در ادامه مقاله فوق از نظر خوانندگان چیلان می گذرد.
مسعود پناهنده (کارشناس مديريت صنعتي) - حسن ترک

چکیده

یکی از نگرانی های مدیران در هر سطحی از فعالیت تجاری وجود و تداوم کنترل های داخلی است. کنترل‌های داخلی منجر به دستیابی به اهداف کلی و اهداف خاص سازمانهاست بنابراین، مدیریت سازمان با بررسی استراتژی‌های سازمان ساختار سازمان را طراحی و مجموعه فرآیندهای اجرایی متناسب برای برنامه‌ریزی و دستیابی به اهداف یادشده را شناسایی و تبیین می کند و وظیفه کنترل و ارزیابی این فرآیندها عملا توسط مدیریت سازمان به واحد حسابرسی داخلی تفویض می گردد. در این تحقیق که توسط حسابرسی داخلی شرکت فولاد مبارکه بعنوان بزرگترین شرکت بورسی از لحاظ سرمایه اسمی صورت گرفته و از نوع علمی کاربردی است ،  به بررسی چالش های پیش رو در روند حسابرسی داخلی در شرکت های عضو گروه فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار پرداخته و از تعداد ۲۸ شرکت عضو به عنوان جامعه آماری با توجه به جدول مورگان و بدلیل پایین بودن حجم جامعه، همان تعداد به عنوان نمونه انتخاب و برای جمع آوری اطلاعات از مدل پرسشنامه ۵ گزینه ای لیکرت که برای تجزیه تحلیل داده ها از آزمونT  مستقل استفاده شد و ۷ فرضیه به شکل سوال مطرح و اثبات گردیده به عنوان یافته های تحقیق مدنظر قرار گرفته شد.

واژگان کلیدی:حسابرسی،حسابرسی داخلی، کنترل های داخلی

به منظور دریافت فایل PDF مقاله مذکور اینجا کلیک کرده یا به فایل ضمیمه مراجعه نمایید.

2

تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۹
شناسه مطلب : 13040
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.