فراخوان: آگهی فراخوان مجدد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای: اجاره یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی و انجام سرویس و نگهداری ماشین آتش‌نشانی ملکی شرکت صنعت فولاد شادگان
شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد اجاره یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی و انجام سرویس و نگهداری ماشین آتش‌نشانی ملکی شرکت صنعت فولاد شادگان را از طریق شرکت‌های واجد صلاحیت و دارای حداقل3 (سه) سال سابقه کار مرتبط با موضوع مذکور به روش مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با شرایط ذیل تأمین نماید.

شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد اجاره یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی و انجام سرویس و نگهداری ماشین آتش‌نشانی ملکی شرکت صنعت فولاد شادگان را از طریق شرکت‌های واجد صلاحیت و دارای حداقل۳ (سه) سال سابقه کار مرتبط با موضوع مذکور به روش مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با شرایط ذیل تأمین نماید.

تهیه اسناد مناقصه:

متقاضیان شرکت در مناقصه مذکور می‌بایست جهت دریافت اسناد مناقصه، نامه درخواست که شماره و موضوع مناقصه در آن قید شده باشد را به آدرس: شادگان، کیلومتر ۱۰ جاده سربندر- آبادان کد پستی۷۱۱۱۲-۶۴۳۳۱ شماره تلفن ۵۲۲۳۴۷۴۲-۰۶۱ به واحد امور حقوقی و قراردادهای شرکت ( اتاق ۱۳) مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند و یا درخواست دریافت الکترونیکی اسناد را به شماره واتساپ ۰۹۳۷۶۵۸۹۰۰۱ ارسال نمایند.

شایان ذکر آنکه هر یک از مناقصه‌گران باید پاکت مهر و موم شده حاوی پاکات (الف، ب و ج) که بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه تهیه و بصورت مجزا مهر و موم شده را در مهلت زمانی مندرج در جدول زیر تحویل نمایند.

ردیف شماره مناقصه موضوع مناقصه مهلت دریافت اسناد مناقصه مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه
۱ ۲۱۲۹۱۴ اجاره یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی و انجام سرویس و نگهداری ماشین آتش‌نشانی ملکی شرکت صنعت فولاد شادگان سه روز پس از نشر آگهی نوبت دوم ۱۴ روز پس از نشر آگهی نوبت دوم ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

 

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان

شادگان 4

2

تاریخ انتشار : ۴ تیر ماه ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۲۷
شناسه مطلب : 42791
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی