صدور مجوز انتشار صکوک اجاره شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
صکوک اجاره شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (وکغدیر) به مبلغ 20 هزار میلیارد ریال از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز انتشار دریافت کرد.

به گزارش  چیلان ، صکوک اجاره شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (وکغدیر) به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز انتشار دریافت کرد.

از ابتدای سال ۱۴۰۰، مجموع اوراق بدهی جدید (شامل انواع اوراق اجاره و مرابحه و …) منتشر شده در بازار سرمایه کشور توسط بنگاه های اقتصادی غیر دولتی، بیش از ۳۶۸ هزار میلیارد ریال بوده که گروه غدیر با سهم حدود ۱۹ درصدی، ۶۸.۵ هزار میلیارد ریال از طریق بازار بدهی در بازار سرمایه تامین مالی کرده است و سهم گروه صنایع و معادن غدیر نیز از این میزان ۴۸.۵ هزار میلیارد ریال بوده است و بیشترین سهم را در دوره مورد اشاره در این روش تامین مالی داشته است.

ومعادن

2

تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت ۰۷:۳۶
شناسه مطلب : 43564
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی