افزایش تولید و کاهش مصرف انرژی در کوره بلند های ذوب آهن اصفهان
با وجود همه کمبودها به ویژه زغال داخلی، بعضاً کک خارجی و سنگ آهن درشت دانه،در شش ماهه اول سال جاری رکورد تولید ۱۴۹۴۲۷۰تن چدن مذاب با تلاش کادرهای مختلف سرپرستی،مهندسی،فورمن ها،تکنسین ها،کارگران و همچنین همکاری بخش های مختلف کارخانه به ثبت رسید و رکورد قبلی شش ماهه سال گذشته که به میزان ۱۳۵۵۷۶۸ تن بود، طی این شش ماهه شکسته شد.

به گزارش  چیلان ،شهرام گلی معاون تولید بخش کوره بلند ذوب آهن اصفهان در خصوص این رکورد و فعالیت های صورت گرفته جهت کاهش مصرف انرژی گفت: در شش ماهه اول سال جاری مجموع کک مصرف شده در کوره بلند ۷۷۲ هزار و هفتاد و دو تن بوده که در مجموع در سه کوره بلند کارخانه به ازای هر یک تن چدن ۵۱۷ کیلو کک درشت دانه وریز دانه که از این مقدار ۵۰۴ کیلو گرم به ازای یک تن چدن کک درشت دانه دانه و۱۳کیلوگرم به ازای یک تن چدن کک ریز دانه مصرف شده است.

وی بیان کرد : در بخش مواد آهن دار  سه کوره بلند کارخانه نیز کل گندله مصرف شده ۶۲۸ هزار و ۶۴۹ تن،آگلومره یک میلیون و ۴۶۶ هزار و ۳۲۲ تن، سنگ آهن درشت دانه ۳۵۲ هزار و ۷۸۸ تن و سنگ آهن منگنز دار نیز به میزان ۳۸ هزار و ۹۶۷ تن  سنگ کوارتزیت ۶۰۶۹ تن وسنگ منگنز درشت دانه ۹۲۵۱ تن برای تحقق تولید شش ماهه مصرف شده است.

معاون تولید بخش کوره بلند ذوب آهن اصفهان اضافه کرد : در کارگاه جنبی سرباره برای تحقق این میزان از تولید نیز فعالیت خوبی وجود داشت به گونه ای که میزان سرباره تولید شده در۶ ماه به۵۶۴۳۲۲ تن و ۳۷۸ کیلو به ازای یک تن چدن رسید که کاهش ۴.۵ درصدی رانشان می دهد و در کارگاه چدن ریزی بخش کوره بلند ۱۱۰ هزار و ششصد پانزده تن در این شش ماهه شمش چدن تولید شده است .

وی در پاسخ به این سوال که مصرف انرژی در سه کوره بلند نسبت به مدت مشابه سال قبل چگونه بوده است نیز گفت: امسال ۱۲.۲۲ گیگاژول به ازای یک تن چدن مصرف انرژی داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱.۱۳ درصدی را نشان می دهد.

در ادامه محمدرضا شانه سرپرست کوره بلند شماره دو نیز در تشریح عملکرد این کوره طی شش ماه اول سال جاری عنوان کرد: ۵۷۵ هزار و ۱۶ تن چدن تولید شده است به منظور کاهش هزینه ها، مصرف کک متالورژی نیز با استفاده بیشتر از کک (۳۰-۲۰) و پلت کاهش خوبی داشته و مصرف کک خشک به ۴۸۲.۲ کیلو گرم به ازای هر تن چدن رسیده است که دستاورد بزرگی به شمار می رود.

وی افزود: به منظور کاهش مصرف کک در شش ماهه اول سال جاری،مصرف گاز طبیعی ۳۴ متر مکعب به ازای یک تن چدن افزایش یافته است، استفاده از گندله که عیار بار آهن دار را افزایش داده، بهره گیری از کک ریزه به میزان ۱۷.۴ کیلوگرم به ازای یک تن چدن، بهبود توزیع بار در کوره بلند و در نتیجه افزایش بهره شیمیایی گاز کوره به میزان  ۴.۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت و  همچنین کک برگشتی ۵.۸ درصد کاهش داشته است که همه این دستاوردها ثمره تلاش،کوشش و خلاقیت کارکنان بخش کوره بلند و سایر قسمت های مختلف کارخانه است.

سرپرست کوره بلند شماره دو تصریح کرد : در سال های قبل با اختلال فورم سوزی مواجه بودیم که این موضوع در شش ماهه اول سال جاری حدود ۶۵ درصد  نسبت به سنوات قبل کاهش یافته است.

محمدرضا شانه اظهار داشت: بحمداله از عملکرد کوره بلند شماره دو طی شش ماهه اول سال جاری راضی هستم اما هنوز جای کار بسیار زیادی وجود دارد و عواملی مانندکاهش توقفات غیر برنامه ای حاصل از عدم جذب چدن یا بعضاً نوسان کیفی و کمی در مواد اولیه در افزایش تولید بسیار موثر است. نکته مهم دیگر تقویت انگیزه کارکنان در راستای تلاش و کوشش بیشتر است که از جمله مهمترین عوامل افزایش راندمان کارکنان در این بخش به شمار می رود.

محسن اسدی سرپرست کوره بلند شماره ۳ نیز گفت: تولید شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ کوره بلند شماره سه به میزان ۶۳۴۴۶۴/۶تن بود که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ افزایش ۱۰ درصدی در تولید داشته است . علاوه بر افزایش در تولید، مصرف کک خشک به ازاء یک تن چدن در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ ، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ درصد کاهش داشته است. همچنین در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ تعداد سوختگی فورم های دمشی ۱۸ عدد بوده است،که نسبت به مشابه سال قبل با کاهش ۵۶ درصدی همراه بوده است.

وی افزود: با توجه به کمبود کک تولیدی در شش ماهه اول سال جاری به طور میانگین ۱۰kg/THM کک ریزه استفاده شد در صورتی که استفاده از این ماده معدنی در مدت مشابه سال قبل صفر بوده است.

2

تاریخ انتشار : ۹ آبان ماه ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۵۴
شناسه مطلب : 44911
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی