اطلاعیه جذب نیروی انسانی شرکت فولاد مبارکه اصفهان
شرکت فولاد مبارکه اصفهان به‌منظور تأمین نیروی انسانی موردنیاز سال‌های آتی خود در مشاغل اپراتوری و کارشناسی، تعداد 1103 نفر از واجدین شرایط را بر اساس جداول پیوست شماره 3 و 4 از طریق برگزاری آزمون کتبی (دانشی)، ارزیابی مهارتی و مصاحبه (برای مشاغل اپراتوری)، کانون ارزیابی شایستگی (برای مشاغل کارشناسی)، معاینات طب صنعتی (جهت سنجش سلامت، توانایی جسمی و ویژگی‌های روان‌شناختی) و گزینش، به‌صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون کار و تأمین اجتماعی جذب می‌نماید.

به گزارش  چیلان ،شرکت فولاد مبارکه اصفهان به‌منظور تأمین نیروی انسانی موردنیاز سال‌های آتی خود در مشاغل اپراتوری و کارشناسی، تعداد ۱۱۰۳ نفر از واجدین شرایط را بر اساس جداول پیوست شماره ۳ و ۴ از طریق برگزاری آزمون کتبی (دانشی)، ارزیابی مهارتی و مصاحبه (برای مشاغل اپراتوری)، کانون ارزیابی شایستگی (برای مشاغل کارشناسی)، معاینات طب صنعتی (جهت سنجش سلامت، توانایی جسمی و ویژگی‌های روان‌شناختی) و گزینش، به‌صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون کار و تأمین اجتماعی جذب می‌نماید.

الف) شرایط عمومی
۱- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران؛
۲- تدین به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرّح در قانون اساسی؛
۳- نداشتن سابقه محکومیت و سوءپیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد؛
۴- عدم سوءمصرف مواد اعتیادآور به تأیید مراجع ذی
صلاح؛
۵-داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم غیرپزشکی (دارا بودن معافیت دائم پزشکی در مشاغل کارشناسی بلامانع است)؛
۶-داشتن حداقل سن ۱۸ سال تمام شمسی تا آخرین روز برگزاری آزمون (جمعه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۲)؛
۷-داشتن سلامت و توانایی کامل جسمی، روحی و ویژگی
های روانشناختی جهت انجام فعالیتهای شغلی طبق تأیید مرکز بهداشت حرفهای شرکت فولاد مبارکه؛
۸-تأیید پذیرفته
شدگان توسط هسته گزینش شرکت فولاد مبارکه.

ب) شرایط اختصاصی

جدول شماره ۱: شرایط اختصاصی

جدول ۱ استخدام

 

تسهیلات منظور شده برای داوطلبان:

۱.به کلیه دارندگان کارتهای پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم غیرپزشکی، مدت ۲۴ ماه (۲ سال) خدمت نظاموظیفه قانونی به حداکثر سن اضافه خواهد شد. (دارندگان کارت معافیت دائم پزشکی و خرید خدمت، مشمول استفاده از این بند نمیشوند)

۲.داوطلبانی که دارای سابقه کار با پرداخت حق بیمه در صندوقهای بازنشستگی معتبر کشور هستند، به ازای هر سال سابقه یک سال (تا سقف ۳ سال) به حداکثر سنی آنان اضافه میشود. این دسته از افراد میبایست گواهی پرداخت حق بیمه از صندوق بازنشستگی مربوطه را به همراه سایر مدارک در روز کنترل مدارک (پس از آزمون کتبی) به همراه داشته باشند. برای افرادی که سوابق بیمه سازمان تأمین اجتماعی ارائه میکنند، علاوه بر گواهی مذکور، همراه داشتن شناسه کاربری و رمز ورود به درگاه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به آدرس https://eservices.tamin.ir الزامی است؛ در غیر این صورت از ورود این افراد به مرحله بعد جلوگیری به عمل خواهد آمد.

۳.فرزندان معزز شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد به میزان ۴ سال و فرزندان معزز جانبازان بالای ۲۵ درصد جانبازی، به میزان ۳ سال به حداکثر سن آنان اضافه میشود. لازم است این افراد جهت استفاده از تسهیلات سنی نسبت به اخذ معرفینامه ایثارگری از دفاتر پیشخوان دولت اقدام و در روز کنترل مدارک ارائه نمایند.

تذکر ۱: شرکت در کلیه مراحل جذب، برای مشمولان بند فوق الزامی است.

۴.برای کلیه پیمانکاران شاغل در شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد داخل فنس فولاد مبارکه درصورتیکه در زمان برگزاری آزمون در یکی از این شرکتها مشغول به کار باشند، به ازای هر سال سابقه، تا سقف ۳ سال دیگر از سابقه کار داخل فنس آنان به سابقه کار قابلپذیرش مندرج در جدول شماره ۱ اضافه خواهد شد (مجموعا ۶ سال) و از شرط معدل مندرج در این جدول نیز معاف میباشند.

تبصره: داوطلبان مشمول این بند میبایست لیست بیمه مربوط به سابقه کار مذکور را اسکن و به همراه سایر مدارک در سامانه ثبتنام بارگذاری نمایند و گواهی پرداخت حق بیمه از صندوق بازنشستگی مربوطه را به همراه سایر مدارک در روز کنترل مدارک (پس از آزمون کتبی) به همراه داشته باشند. این لیست در مرحله کنترل مدارک صحتسنجی خواهد شد.
۵.فرزندان معزز شهدا و فرزندان جانبازان بالای ۵۰ درصد که متقاضی شرکت در آزمون مشاغل اپراتوری میباشند از شرط معدل معاف میباشند.
۶.در مقطع تحصیلی کارشناسی، فارغالتحصیلان ممتاز دانشگاههای زیر شامل رتبههای اول تا سوم مقطع کارشناسی رشتههای موردنیاز، دو سال به سقف سنی اعلامشده در جدول شماره ۱ اضافه خواهد شد.

تذکر ۱: این داوطلبان میبایست گواهی موردنیاز را از دانشگاه محل تحصیل دریافت و در سامانه ثبتنام بارگذاری و در روز کنترل مدارک (پس از آزمون کتبی) به همراه سایر مدارک ارائه نمایند و در صورت عدم ارائه گواهی معتبر تخفیف این بند مشمول این داوطلبان نخواهد شد.

بدیهی است پذیرفتهشدگان مرحله کتبی، در مرحله ارزیابی شایستگی تخصصی بهصورت ویژه مدنظر قرار خواهند گرفت.

تذکر ۲: دانشگاههای فوقالذکر عبارتاند از: دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه اصفهان.

۷.با احتساب کلیه تسهیلات سنی، سن داوطلبان مشاغل اپراتوری از ۳۰ سال و مشاغل کارشناسی از ۳۴ سال نباید بالاتر باشد (داوطلبان مشمول بند ۴ و ۶ از مفاد این بند مستثنا میباشند).

توضیحات شرایط اختصاصی:
۱.دارا بودن مدرک و رشته تحصیلی معتبر، مطابق با شرایط مندرج در جداول ۳ و ۴ الزامی بوده و داوطلبان در زمان ثبتنام میبایست مدارک منطبق با اطلاعیه را ارائه نمایند.
۲.مبنای محاسبه حداکثر سن، تا آخرین روز برگزاری آزمون، روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ است.
۳.افراد دارای مدارک تحصیلی در مقاطع بالاتر از جداول ۳ و ۴ بهشرط دارا بودن و ارائه مدرک تحصیلی منطبق با شرایط اطلاعیه، میتوانند در آزمون مقطع پایینتر شرکت کنند؛ لیکن میبایست از ارائه مدارک با مقاطع بالاتر خودداری نمایند و امکان تغییر کد رشته آزمون یا رده شغلی در طول فرایند جذب وجود ندارد.
۴.با عنایت به اینکه نیازهای اعلامشده بر اساس ساختار سازمانی مصوب شرکت است، در صورت استخدام داوطلبان مذکور در بند ۳، هرگونه درخواست مبنی بر تغییر ردیف یا رده شغلی مرتبط با مدرک تحصیلی بالاتر فرد طی زمان اشتغال، حداقل تا ۷ سال امکانپذیر نیست و پس از این مدت نیز تابع ضوابط و مقررات شرکت خواهد بود و قبل از جذب، در این خصوص تعهد محضری از داوطلب اخذ خواهد شد.
۵.داوطلبان مشاغل اپراتوری میبایست بومی استانهای اصفهان یا چهارمحال و بختیاری باشند.

توضیح ۱: داوطلب بومی به فردی اطلاق میگردد که دارای حداقل یکی از شرایط زیر باشد:
الف- محل صدور شناسنامه وی یکی از شهرستانهای استانهای اصفهان یا چهارمحال و بختیاری باشد.
ب- محل اخذ دیپلم وی یکی از شهرستانهای استانهای اصفهان یا چهارمحال و بختیاری باشد.

توضیح ۲: داوطلبان بومی استانی با اولویت محل سکونت نزدیکتر و همچنین فرزندان کارکنان شاغل و بازنشسته فولاد مبارکه در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی و مهارتی، در اولویت دعوت به مرحله بعد قرار خواهند گرفت.

پ) مراحل فرایند استخدام:
۱.مراجعه به سامانه Coursereg.iut.ac.ir و مطالعه دقیق شرایط آگهی مندرج در آن و آماده کردن مدارک موردنیاز؛
۲.ثبتنام در آزمون و اخذ کد رهگیری؛
۳.دریافت کارت ورود به جلسه؛
۴.حضور در محل برگزاری آزمون طبق برنامه آزمون کتبی؛
۵.دریافت نتیجه آزمون کتبی از طریق سایت ثبتنام؛
۶.حضور در فرایند ارزیابی مهارتی و مصاحبه (ویژه مشاغل اپراتوری) و کانون ارزیابی شایستگی (ویژه مشاغل کارشناسی) در صورت پذیرش در آزمون کتبی؛
۷.حضور در مرحله معاینات طب صنعتی در صورت پذیرش در مراحل قبلی؛
۸.انجام فرایند گزینش برای پذیرفتهشدگان مراحل قبلی؛
۹.تکمیل پرونده شامل استعلام مدرک تحصیلی، استعلام کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، عدم سوءپیشینه و سایر مدارک موردنیاز؛
۱۰.انعقاد قرارداد موقت کار، شروع به کار و آموزشهای توجیهی بدو استخدام برای پذیرفتهشدگان نهایی.

ت ) مدارک موردنیاز جهت ثبتنام:
لازم است داوطلبان قبل از مراجعه به سامانه ثبتنام (وبسایت) و تکمیل فرم الکترونیکی، نسبت به تهیه فایل مدارک موردنیاز اقدام نمایند.

۱.اسکن صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات، اسکن صفحه توضیحات نیز ضمیمه شود)؛
۲. اسکن کارت ملی (پشت و رو)؛
۳.اسکن مدرک تحصیلی معتبر (که معدل در آن ذکر شده باشد) منطبق با شرایط اطلاعیه؛
۴.اسکن کارت پایان خدمت نظاموظیفه یا معافیت دائم؛
توضیح: تاریخ اخذ مدرک تحصیلی، تاریخ پایان خدمت نظاموظیفه یا صدور کارت معافیت دائم میبایست حداکثر قبل از تاریخ آخرین روز برگزاری آزمون (جمعه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۲) باشد.

۵.اسکن عکس ۴×۳ جدید (با مشخصات ذکرشده در سامانه ثبتنام)؛
۶.اسکن گواهی پرداخت حق بیمه از صندوق بازنشستگی مربوطه؛
۷.پرداخت الکترونیکی مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ ریال در وجه دانشگاه صنعتی اصفهان بابت بخشی از هزینههای ثبتنام و شرکت در آزمون کتبی از طریق سامانه ثبتنام.

توضیح: امکان عودت وجه ثبتنام واریزشده، وجود نخواهد داشت.

ث) نحوه ثبتنام و مهلت آن:
–  با توجه به اینکه آزمونها، تحلیل نتایج، تعیین محل فعالیت و عنوان شغلی پذیرفتهشدگان نهایی بر اساس گروه امتحانی انتخابشده توسط داوطلب در زمان ثبتنام انجام میشود، لازم است داوطلبان با دقت و با توجه به شایستگی، علاقه، جدول نیازها و شرایط اعلامشده صرفا در یک کد رشته (یک ردیف شغلی) ثبتنام نمایند.

– داوطلبان واجد شرایط میبایست از روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ تا ساعت ۲۴:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ به سامانهcoursereg.iut.ac.ir مراجعه و ثبتنام نمایند. فرم تقاضای ثبتنام میبایست با دقت و صداقت تکمیل گردد. درج هرگونه اطلاعات نادرست در سامانه و بارگذاری مدارک مخدوش، اعتبار نتیجه آزمون فرد را باطل خواهد نمود.

ج)زمان توزیع کارت و آزمون:
– داوطلبان میتوانند روزهای دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ و سهشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ با مراجعه به سامانه ثبتنام نسبت به چاپ و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون اقدام نمایند.
– آزمون کتبی در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۴ و ۲۵ آذرماه و ۱ و ۲ دیماه برگزار خواهد شد.
– محل برگزاری آزمون در شهر اصفهان و زمان و محل دقیق آن در کارت ورود به جلسه اعلام خواهد شد.
– همراه داشتن شناسنامه عکسدار یا کارت ملی و کارت ورود به جلسه در روز آزمون الزامی است.

تذکر مهم: با توجه به اینکه کلیه اطلاعرسانیهای آزمون از طریق سامانه ثبتنام انجام خواهد شد، داوطلبان میبایست در طول فرایند جذب، جهت آگاهی از اطلاعیهها و نتایج مراحل مختلف و تغییرات احتمالی، بهصورت مستمر به سامانه فوق مراجعه نمایند و عدم اطلاع داوطلب از نتایج مراحل، جزئیات یا تغییرات احتمالی آزمون، موجب هیچگونه حقی برای وی نمیگردد.

چ) مفاد آزمون کتبی:
آزمون کتبی شامل آزمون علمی مبتنی بر سؤالات چهارگزینه
ای با احتساب نمره منفی است، سؤالات علمی با توجه به هر گروه امتحانی و رشتههای موردنیاز طراحی شده و مفاد آزمون کتبی (دانشی) شامل سه بخش طبق موارد جدول شماره (۲) است:

جدول شماره ۲: ضرایب مفاد آزمون کتبی (دانشی) برای مشاغل اپراتوری و کارشناسی

جدول ۲ استخدام

 

مفاد آزمون تخصصی به شرح جداول شماره ۳ و ۴ میباشد.

ح) کانون ارزیابی شایستگی (ویژه مشاغل کارشناسی):
نفراتی که حدنصاب آزمون کتبی را کسب نمودهاند (چند برابر ظرفیت پذیرش در هر  ردیف شغلی)، از بالاترین نمرات کتبی جهت سنجش شایستگیهای تخصصی و رفتاری موردنیاز شغل (شامل مصاحبه شایستگی، مصاحبه فنی، ارزیابی شناختی، مهارت استدلال و متقاعدسازی، مهارت تحلیل داده و ارائه) به این مرحله راه مییابند.

خ) کانون ارزیابی مهارتی (برای داوطلبان رده اپراتوری):
نفراتی که حدنصاب آزمون کتبی را کسب نمودهاند (چند برابر ظرفیت پذیرش در هر ردیف شغلی) جهت سنجش مهارت و شایستگیهای رفتاری موردنیاز شغل (شامل: آزمون عملی برای رشتههای برق، مکانیک و متالورژی و ارزیابی شناختی برای رشتههای تجربی و ریاضی، ICDL، مصاحبه شایستگی، مصاحبه فنی) به این مرحله راه مییابند.

د) معاینات طب صنعتی:
 با استخراج نمرات مراحل قبل و محاسبه امتیاز نهایی داوطلبان (با احتساب ضریب وزنی هر مرحله) نفرات برتر در هر رشته/گرایش به تعداد درجشده در اطلاعیه استخدامی جهت انجام معاینات طب صنعتی (که در آن سلامت جسمی و روحی فرد با آخرین استانداردهای سلامت سازمانی فولاد مبارکه مطابقت و بررسی میگردد) دعوت خواهند شد. در این مرحله، مبنای تصمیمگیری جهت استخدام داوطلبان، انجام موفقیتآمیز معاینات طب صنعتی و تستهای پاراکلینیکی مختلف است که در روز معاینه و توسط شرکت فولاد مبارکه انجام میشود. لذا معاینات و نتایج تستهای قبلی و بعدی (که توسط سایر مراجع یا پزشکان انجام شده یا میشود) مبنای تصمیمگیری نیست و از نظر شرکت فولاد مبارکه جهت استخدام فاقد اعتبار لازم است.

در این مرحله افرادی که مستعد ابتلا به بیماری در محیط صنعتی تشخیص داده شوند، جهت ادامه مراحل استخدامی دعوت نخواهند شد؛ لذا افراد پذیرفتهشده در این مرحله میبایست علاوه بر سلامت جسمی و روحی، توانایی موردنیاز برای انجام فعالیتهای شغلی در زمان اشتغال، بر اساس نظر مرکز بهداشت حرفهای شرکت فولاد مبارکه را داشته باشند.

ذ) گزینش:
افراد تأییدشده توسط طب صنعتی به گزینش معرفی میگردند تا در صورت تأیید صلاحیت، جهت انجام سایر مراحل استخدام از آنها دعوت به عمل آید. درصورتیکه داوطلب فاقد شرایط این مرحله باشد از فرایند حذف و از نفر بعدی دعوت به عمل میآید.

ر ) تشکیل پرونده:
با توجه به اینکه این آزمون جهت تأمین نیاز سالهای آتی شرکت برگزار میگردد، لذا نفراتی که کلیه مراحل قبل را با موفقیت طی نمایند بهتدریج و بر اساس نیاز شرکت، جهت تشکیل پرونده (شامل استعلام مدرک تحصیلی، استعلام کارت پایان خدمت، آزمایش عدم اعتیاد، عدم سوءپیشینه و سایر مدارک موردنیاز) دعوت به کار میشوند.

سایر توضیحات و تذکرات اطلاعیه استخدامی:
۱.صندوق بازنشستگی پذیرفتهشدگان نهایی، صندوق سازمان تأمین اجتماعی است و انتقال سوابق بیمهای افرادی که در سایر صندوقهای بازنشستگی سابقه پرداخت حق بیمه دارند به عهده داوطلبان خواهد بود. لازم به ذکر است آن دسته از داوطلبان که با استفاده از تسهیلات سنی سابقه کار، مجاز به شرکت در آزمون شدهاند درصورتیکه سابقه پرداخت بیمه ارائهشده، مربوط به صندوقهای بازنشستگی غیر از صندوق تأمین اجتماعی باشد، ملزم به انتقال سوابق بیمه خود به صندوق تأمین اجتماعی با پرداخت هزینههای قانونی مربوطه میباشند و در این زمینه تعهد لازم اخذ خواهد شد.
۲.تمامی مدارک ارائهشده توسط داوطلبان در مراحل کنترل مدارک با اصل مدارک، تطبیق داده خواهد شد و یا از مراجع صادرکننده مدرک، استعلام میشود. بدیهی است چنانچه در هر زمان، خلاف اطلاعات اعلامشده توسط داوطلب محرز گردد، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد. در صورت شروع به کار از ادامه اشتغال وی جلوگیری و قرارداد وی خاتمه خواهد یافت.
۳.به تقاضای داوطلبان دارای مدرک تحصیلی معادل، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۴.کارکنان شاغل در شرکت فولاد مبارکه که متقاضی پذیرش مدرک کارشناسی خود میباشند، میبایست در یکی از رشتههای جدول پیوست شماره ۳، ثبتنام و در مراحل آزمون کتبی و کانون ارزیابی شایستگی شرکت نمایند.

تبصره ۱: بهمنظور رتبهبندی، نمره کتبی فرزندان معزز شهدا شاغل در شرکت با ضریب ۱.۳۰ و سایر کارکنان شاغل با ضریب ۱.۲۰ محاسبه شده و در صورت قرار گرفتن در حدنصاب، به مرحله بعد راه مییابند.

تبصره ۲: در گروه امتحانی رده اپراتوری، نمره کتبی کارکنان شاغل در شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با شرکت فولاد مبارکه که در زمان برگزاری آزمون در داخل فنس فولاد مبارکه اشتغال به کار دارند، با ضریب ۱.۱۵ و برای ایثارگران و فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان شاغل در این شرکتها با ضریب ۱.۲۰ محاسبه شده و در صورت قرار گرفتن در حدنصاب، به مرحله بعد راه مییابند. داوطلبانی مشمول مفاد این بند خواهند شد که حداقل قبل از تاریخ ۰۱/۰۱/ ۱۴۰۱ در داخل فنس فولاد مبارکه دارای سابقه اشتغال به کار باشند.

۵.داوطلبانی که قبلا در آزمونهای استخدامی فولاد مبارکه شرکت کرده و پذیرفته نشدهاند، در صورت تمایل و داشتن شرایط لازم این آگهی میتوانند مطابق مفاد این اطلاعیه مجددا در این آزمون شرکت نمایند و نتایج آزمونهای قبلی افراد در این آزمون فاقد اعتبار است.
۶.نیازهای استخدامی در ردیفهای اعلامشده در مقطع دیپلم پس از اعمال سهمیه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان که دارای شرایط عمومی استخدام میباشند، تأمین خواهد شد. لذا برای متقاضیان ایثارگر که در تمامی مراحل فرایند جذب (ازجمله آزمون کتبی، مهارت و …) شرکت نموده و حداقل ۸۰درصد نمره آخرین فرد راهیافته به مرحله بعد را کسب نموده و سپس از طرف بنیاد شهید استان اصفهان در لیست سهمیه قرار بگیرند، سهمیه مربوط به ایثارگران لحاظ خواهد شد.

تذکر: این گروه از داوطلبان لازم است وضعیت ایثارگری خود را در فرم تقاضانامه ثبتنام در سامانه مربوطه مشخص نمایند. در غیر این صورت تغییر وضعیت ایثارگری پس از انجام آزمون کتبی، امکانپذیر نخواهد بود.

۷.تعیین محل اشتغال پذیرفتهشدگان نهایی بر اساس نیاز در هر یک از واحدهای شرکت یا تابعه، در اختیار شرکت فولاد مبارکه بوده و قابلتغییر نیست.
۸.محدوده جغرافیایی سکونت برای داوطلبان مطابق جدول «محدوده سرویسدهی»، حوزه سرویسهای عمومی ایاب و ذهاب فعلی شرکت است و شرکت فولاد مبارکه هیچگونه تعهدی در قبال ارائه سرویس ایاب و ذهاب به افرادی که خارج از این محدوده ساکن میباشند نخواهد داشت و هیچگونه مسیر سرویسدهی یا ایستگاه جدیدی اضافه نخواهد شد.

 توضیحات جدول شماره ۳

توضیحات ۱ (اختصاصی رسته شغلی کارشناس زنجیره تأمین، کد شغلهای شماره ۳۳ و ۳۴): در این گروه امتحانی تأکید سؤالات بر روی مفاهیم کسبوکار و زنجیره تأمین و تدارکات خواهد بود و پذیرفتهشدگان آزمون کتبی، در مرحله کانون ارزیابی شایستگی و مصاحبه تخصصی جهت ارزیابی مهارتهای موردنیاز مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. مهارتهای موردنیاز عبارتاند از:
– آشنایی کامل با قوانین واردات، تسلط و اشراف کامل به امور گمرکی و ترخیص کالا، تسلط به سامانههای مربوط به امور گمرکی و قوانین سازمانهای ذیربط؛
-آشنایی کامل با اصول و فنون قراردادهای پروژههای خرید تجهیزات و قطعات و مذاکره تجاری و ارتباط مؤثر با مشتریان؛
-مهارت شناسایی و ارزیابی تأمینکنندگان / تولیدکنندگان داخلی و خارجی و رتبهبندی تأمینکنندگان بر اساس قیمت، کیفیت و قابلاطمینان بودن؛
-شناسایی فرصتهای خرید، تخفیفها، مزایا و امتیازات؛
-مهارت بر اصول تحقیقات بازار؛
-تسلط بر مهارتهای چهارگانه زبان انگلیسی (Reading-Writing-Speaking-Listening).

توضیحات ۲: در رستههای شغلی سرمایهگذاری و اقتصادی مالی و خرید، داوطلبانی که پس از آزمون کتبی مجاز به ادامه فرایند خواهند شد در صورت داشتن سوابق شغلی مرتبط و ارائه مدارک معتبر، سابقه آنان در مرحله ارزیابی شایستگی بهصورت ویژه منظور خواهد شد.

توضیحات ۳: داوطلبان کد شغلهای شماره ۲۹ و ۳۰ که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد زمینشناسی اقتصادی و کارشناسی ارشد مدیریت مالی میباشند، لازم است مدرک مذکور را اسکن و به همراه سایر مدارک موردنیاز در سامانه ثبتنام بارگذاری نمایند.

برای مشاهده جدول  شماره ۳ و ۴ اینجا کلیک کنید

2

تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۱۵
شناسه مطلب : 44986
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی